Metodologia miscarii de personal 2024-2025 - Click aici

Calendar miscare de personal 2024-2025 - Click aici

Fisa de evaluare a personalului didactic (anexa 2) 2024-2025 - Click aici

Cerere completare de norma - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ / modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris - Click aici format word - format pdf

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2024-2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere detaşare prin concurs specific - Click aici format word - format pdf

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024 - 2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022 sau 2021 - Click aici format word - format pdf