Lista posturilor vacante pentru etapa de restrangere de activitate / completari de norma - conditii specifice posturi - Click aici

Anunt privind sedinta publica din 19.04.2024 privind repartizarea prin pretransfer - Click aici

Grafic si locatie sedinta publica pretransfer - Click aici

Metodologia miscarii de personal 2024-2025 - Click aici

Calendar miscare de personal 2024-2025 - Click aici

Fisa de evaluare a personalului didactic (anexa 2) 2024-2025 - Click aici

Cerere completare de norma - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ / modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris - Click aici format word - format pdf

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2024-2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere detaşare prin concurs specific - Click aici format word - format pdf

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024 - 2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022 sau 2021 - Click aici format word - format pdf

Pentru a veni in ajutorul cadrelor didactice care au primit acorduri din partea unitatilor la pretransfer, pouteti incarca acordurile folosind formularul de incarcare - Click aici

Cine il depune online nu mai este nevoie sa vina personal la Is3. Urmatorul pas pentru cadrul didactic este participarea la sedinta publica, locatia si graficul il vom afisa joi 18.04.2024

Procedura ISMB nr. 6113/14.03.2024 privind Pretransferul personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024-2025 - Click aici

Model cerere pretransfer (pentru dosarul depus la inspectorat) - Click aici

Model cerere pretransfer (pentru dosarul depus la unitate) - Click aici

Lista posturilor si conditiile specifice - Click aici

Grafic inspectii la clasa si probe practice - etapa de pretransfer - Click aici

Adeverintele cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer pot fi ridicate de la Is3! Luni - Joi - 08.30-16.30, Vineri 08.30-14.00

Model cerere luare in evidenta pentru cadrele didactice titulare in municipiul Bucuresti si care doresc pretransfer in alt judet - Click aici

Cererea, impreuna cu documentele cerute (copie decizie numire, copie grad definitiv, copie ci) le puteti duce in original la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti din strada Icoanei nr.19 la registratura...sau sa le trimiteti scanate online la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.