Examenul pentru definitivare in invatamant are loc in data de 04 august 2016 la Colegiul National I.L.Caragiale, sector 1 Bucuresti.

Accesul candidatilor in sali se face intre orele 08.00-08.45!!! In atentia candidatilor - Click aici

Pentru completarea dosarelor şi validarea fişelor de înscriere candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ - sesiunea 2016, vor prezenta, în perioada 17-30 iunie 2016, la inspectoratele şcolare, sectoarele 1-6 unde a fost depus dosarul, următoarele documente:
•    adeverinţa privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;
•    copiile proceselor-verbale de la inspecţiile speciale la clasă certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
•    adeverinţă din care să rezulte calificatvele la inspecţiile speciale;
•    adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, în specialitate, a candidatului.

 1. Model adeverinta calificative anuale si vechime - Click aici
 2. Model adeverinta calificative inspectii la clasa - Click aici
 3. Model adeverinta art.280 din Legea 1/2011 - Click aici
 1. Comunicare ISMB completare grade didactice II si I - - Click aici
 2. Completare dosar gradul II
 3. Completare dosar gradul I

Perioada de depunere a actelor de mai sus este 06-10 iunie 2016 la inspectoratele de sector unde s-au depus dosarele !!!

 • Metodologia Definitivat - OMEN 4802/2014 - Click aici
 • OMECS 5287/2015 cu privire la modificarea Metodologiei de Definitivat aprobata prin OMEN 4802/2014 - Click aici
 • Calendar definitivat 2016 - Click aici
 • Precizari inscriere definitivat 2016 - Click aici
 • Fisa de inscriere definitivat 2016 - Click aici
 • Cerere de inscriere definitivat 2016 - Click aici
 • Program depunere dosare - de luni pana joi - intre orele 09.00-15.30 (obligatoriu dosar de carton cu sina)
 1. Precizari inscriere grad didactic I si II - Click aici
 2. Echivalarea titlui stiintific de doctorat cu gradul I - Click aici
 3. Cerere amanare sustinere examen grad - Click aici
 4. Tipizate inscriere grad didactic I si II - Click aici

Program depunere dosare - De luni pana joi intre orele 09.00-15.30 

Cadrele didactice vor avea dosar de carton cu sina !!!

 • ​Precizari privind completarea dosarelor cadrelor didactice inscrise la gradul didactic I si II cu finalizare in anul 2015 - Click aici

Program completare dosare - perioada 2-5.06.2015: Marti - Miercuri - Joi - 08.30 - 15.00 ; Vineri - 08.30 - 13.30

 • ​Precizari privind completarea dosarelor cadrelor didactice inscrise la gradul definitivat 2015 - Click aici

Program completare dosare - perioada 8-30.06.2015: Luni - Marti - Miercuri - Joi - 08.30 - 15.00 ; Vineri - 08.30 - 13.30

 • ​Ordinul MEN nr. 4801 privind Calendarul examenului de Definitivat - sesiunea 2015 - Click aici
 • Ordinul MEN nr. 4802 privind Metodologia examenului de Definitivat - sesiunea 2015 - Click aici
 • Fisa inscriere examen Definitivat - sesiunea 2015 - Click aici
 • Cerere inscriere examen Definitivat - sesiunea 2015 - Click aici
 • Adresa ISMB nr. 22226/24.10.2014 referitoare la examenul de Definitivat- sesiunea 2015 - Click aici

PROGRAM DEPUNERE DOSARE LA INSPECTORATUL SCOLAR SECTOR 3:

 • ​LUNI - JOI - 09.00 - 15.00
 • VINERI -       09.00 - 12.00