• ​Planificarea inspectiilor pentru definitivat - cadre didactice educatoare din sectorul 3 - Click aici
 • ​Planificarea inspectiilor pentru gradul II si I - cadre didactice educatoare din sectorul 3 - Click aici
 • Precizari privind inscrierea la gradele didactice II si I - Click aici
 • Tipizate si modele adeverinte gradul II si I - Click aici
 • Modele adeverinte calificative la inspectii IC1 si IC speciala gradul II - Click aici
 • Modele adeverinte calificative la inspectii IC1 si IC speciala gradul I - Click aici
 • Modele adeverinte calificative anuale si vechime gradul II - Click aici
 • Modele adeverinte calificative anuale si vechime gradul I - Click aici
 • Echivalare doctorat cu gradul I - Click aici

Depunerea dosarelor se face in perioada 02.10-31.10.2017 dupa urmatorul program: Luni-Joi 09.00-15.00, Vinerea 09.00-13.00

Va rugam ca la depunere sa aveti dosar de carton cu sina si sa faceti toate inscrisurile pe dosar conform ultimei pagini din fisierul precizari care se afla in documentele de mai sus 

Depunerea dosarelor pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare si Invatator se va face la sediul Inspectoratului Scolar Sector 3, dupa urmatorul program: Luni, Marti, Miercuri, Joi - orele 09.00-15.00, Vineri 09.00-13.00. Dosarele se depun pana pe data de 09 octombrie 2017

OBLIGATORIU DOSAR DE CARTON CU SINA!!!

 • Anunt privind completarea dosarelor de grade didactice - II si I - sesiunea 2017 - Click aici
 • Modele adeverinte completare grad didadtic I - Click aici
 • Modele adeverinte completare grad didadtic II - Click aici

Program primire completari - 06-07-08 iunie 2017 - orele 09.00-14.00; 09 iunie 2017 - 09.00-12.00; 12 iunie 2017 - orele 09.00-14.00

(la Is3 se completeaza dosarele pentru disciplinele educatoare, invatatori si educatie fizica)

La inscriere va rugam sa aveti dosar de carton cu sina, programul de primire al dosarelor va fi 01.10.2016 - 07.10.2016 intre orele 09.00-15.00!!!

Atentie!!! Ziua de 05.10.2016 pentru Bucuresti este nelucratoare, drept urmare nu primim dosare in acea zi!!!

 • Precizari privind inscrierea la gradul didactic II si gradul diadactic I - Click aici
 • Precizari privind echivalareea titlului stiintific de doctorat cu gradul I - Click aici
 • Precizari privind amanarea gradului didactic II sau I - Click aici
 • Tipizate inscriere grad didactic II si I - Click aici

Dosarele privind inscrierea la gradele didactice I si II se depun in perioada 1-31 octombrie 2016, de Luni-Joi 9.00-15.00 Dosarele vor cuprinde toate actele necesare, corect întocmite şi în ordinea precizată. Se va respecta modelul informaţiilor de pe coperta dosarului, prezentat mai jos.

Fiecare cadru didactic va depune actele intr-un DOSAR DE CARTON CU SINA , iar pe coperta dosarului va face urmatoarele inscrisuri:

                               

Unitatea şcolară                                                 Categoria de personal (educator, învăţător, profesor...)

(inclusiv numărul de telefon)                            Specialitatea ( la care se înscrie)…………...............

                                                                                 Centrul de perfecţionare……….............................

                                                                                Gradul didactic(solicitat)……..............................          

 ATENTIE!!!!!!!!! ACESTE INFORMATII VOR FI SCRISE (NU LIPITE) PE COPERTA DOSARULUI!!!!!!

    DOSAR

NUMELE ŞI PRENUMELE (Corect, complet, cu majuscule si initiala tatalui)……

                CNP……………………………………………………………………..

                GRADUL DIDACTIC …………....SESIUNEA................

                 STUDII ABSOLVITE………………………………………………….

                SPECIALITATEA……………………………………………………...

                 LIMBA DE SUSŢINERE A GRADULUI DIDACTIC………………

                 ANUL OBŢINERII ULTIMULUI GRAD………, MEDIA ………..

TELEFON / E-MAIL …………………………………………………

Examenul pentru definitivare in invatamant are loc in data de 04 august 2016 la Colegiul National I.L.Caragiale, sector 1 Bucuresti.

Accesul candidatilor in sali se face intre orele 08.00-08.45!!! In atentia candidatilor - Click aici

Pentru completarea dosarelor şi validarea fişelor de înscriere candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ - sesiunea 2016, vor prezenta, în perioada 17-30 iunie 2016, la inspectoratele şcolare, sectoarele 1-6 unde a fost depus dosarul, următoarele documente:
•    adeverinţa privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;
•    copiile proceselor-verbale de la inspecţiile speciale la clasă certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
•    adeverinţă din care să rezulte calificatvele la inspecţiile speciale;
•    adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, în specialitate, a candidatului.

 1. Model adeverinta calificative anuale si vechime - Click aici
 2. Model adeverinta calificative inspectii la clasa - Click aici
 3. Model adeverinta art.280 din Legea 1/2011 - Click aici
 1. Comunicare ISMB completare grade didactice II si I - - Click aici
 2. Completare dosar gradul II
 3. Completare dosar gradul I

Perioada de depunere a actelor de mai sus este 06-10 iunie 2016 la inspectoratele de sector unde s-au depus dosarele !!!