Lista posturilor vacante/rezervate - discipline arondate sectorului 3 - Click aici (varianta Excel)

Lista posturilor vacante/rezervate - discipline arondate sectorului 3 - Click aici (varianta Pdf)

Lista posturilor vacante/rezervate - toate disciplinele Bucuresti - Click aici

Anunt - ISMB - Click aici

Locatie primire dosare si orar zilnic:

- locatia - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - corpul B - Soseaua Mihai Bravu nr. 428 - sector 3 Bucuresti

- grafic

 • 8 - 11 mai - orele 08.30-16.00
 • 12 mai - orele 08.30 - 13.00
 • 15-17 mai - orele 08.30-16.00

Modele cereri anexe concurs titularizare 2023

 • ​Declaratie privind veridicitatea continutului dosarului de inscriere - Click aici
 • Solicitare echivalare medie inspectie la clasa de la examenul de Definitivat- Bucuresti -sesiunea 2023 - Click aici
 • Declaratie pe propria raspundere (punctul 18 din cerere) - Click aici
 • Declaratie pe propria raspundere (punctul 13 din cerere) - Click aici
 • Prevederi legale privind inscrierea la concursul national pentru ocuparea posturilor - Click aici
 • Ordinea din dosar in ceea ce priveste documentele anexate la cererea de inscriere - Click aici
 • Metodologia miscarii de personal 2023 - 2024 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal 2023 - 2024 - Click aici
 • Anexa 2 - fisa de evaluare cadru didactic (pentru cei care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - Click aici

Modele cereri concurs titularizare 2023

 • Fisa inscriere concurs (tipizat ME) -Click aici
 • Cerere inscriere concurs national iulie 2023 - Click aici
 • Documente necesare pentru absolventii 2023 (avand in vedere ca pe cerere sunt multe documente cerute, in cazul absolventilor 2023 de liceu pedagogic, PIPP, EFS care nu au mai predat ca personal calificat in sistem, v-am anexat documentele obligatorii pe care trebuie sa le prezentati la inscriere) - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei/mediei minim 7 - cnu 2017-2022 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei minim 5 - cnu 2020-2022 - Click aici
 • Cerere detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - Click aici

!!! Atentie !!! Adeverinta medicala trebuie obligatoriu eliberata de catre un cabinet de medicina muncii si sa specifice clar APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. La dosar se va depune adeverinta in original. Pentru cei care sunt deja angajati in sistem si au efectuat in septembrie - octombrie anul trecut medicina muncii la nivel de unitate este valabila adeverinta, cu conditia sa fie in original si sa fie specificat  APT / APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT! (Apare la cei care sunt deja angajati APT/APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT deoarece pe unele adeverinte emise de cabinetul de medicina muncii angajat de unitate nu este specificat decat APT...este valabila si acea adeverinta)...Pentru cei care nu au eliberata aceasta adeverinta de catre unitatea de invatamant ESTE OBLIGATORIU sa fie specificat APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT

Calendar concurs titularizare 2023

 • 5 mai 2023 - Afisarea listei posturilor
 • 8 - 17 mai 2023 - depunerea dosarelor de inscriere ale candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2023
 • 9 - 19 mai 2023 - validarea prin semnatura de catre candidatii sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea absolventilor din promotiile anterioare la validare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs
 • Absolventii promotiei 2023 vor aduce adeverinta de la examenul de bacalaureat / licenta / imediat ce va fi eliberata. (in cazul disciplinei Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport la sediul Is3 unde s-a depus si dosarul)
 • 24 mai - 30 iunie 2023 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa
 • 12 iulie 2023 - desfasurarea probei scrise

Programe concurs titularizare 2023

​Pentru lista completa de discpline accesati site-ul http://titularizare.edu.ro

Începând cu sesiunea 2021, a concursului național absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Performanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:

 • pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;

Anunt referitor la ocuparea unui post de Educator - puericultor pe perioada nedeterminata - Click aici