• Lista posturilor/catedrelor vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata in urma Concursului de titularizare - sesiunea iulie 2018 - Click aici (posturile evidentiate cu rosu necesita avizul unitatii de invatamant particular!!!) -pentru sedinta din 25 iulie 2018

25 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare (participanti CNU 2018 cu note minim 7 la proba scrisa si minim 7 la inspectia la clasa sustinuta in municipiul Bucuresti)

26 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular; (titulari anterior inscrierii, care au participat la CNU 2018)

27 iulie 2018 - soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă de repartizare.(cadre didactice titulare care au depus in perioada 16-26 aprilie dosare de pretransfer)

 

Rezultatele la concursul de titularizare - sesiunea 2018 vor fi afișate in data de 17 iulie 2018, atat pe site-ul www.ismb3.ro, http://titularizare.edu.ro cat si la avizierul Centrului  de concurs nr. 3 - Scoala Gimnaziala nr. 195

Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, str. Icoanei nr. 19, sector 2, București, în zilele de 17.07.2018, până la ora 21.00 și de 18.07.2018, până la ora 15.00

Salile - 1 -19 se afla in corpul A al scolii 

 • Parter - sala 1-5
 • Etaj 1 - sala 6 - 11
 • Etaj 2 - sala 12-19

Salile 20-32 se afla in corpul B al scolii

 • Parter - sala 20 - 25
 • Etaj 1 - sala 26 - 29
 • Etaj 2 - sala 30-32

Intrarea candidatilor in sali se face intre orele 08.00-09.00 pe baza unui document de identitate (CI/Pasaport)

Concursul de titularizare - sesiunea 11 iulie 2018 - se va desfasura la Scoala Gimnaziala nr. 195 (Strada Lunca Bradului nr.2 Sector 3 Bucuresti) pentru urmatoarele discipline:

 • Educatoare in limba romana
 • Educatoare in limba maghiara
 • Educatoare in limba germana
 • Invatatori in limba romana
 • Invatatori in limba germana
 • Educatie fizica si sport

Repartitia candidatiilor pe sali va fi disponibila in data de 10 iulie 2018

Click aici pentru locatie Google maps - Scoala Gimnaziala nr. 195

Pentru absolventii 2018 care au facut contestatie la bacalaureat si rezultatele vor fi afisate in data de 09.07.2018 vom primi si in data de 10.07.2018 adeverintele de absolvire. Este valabil si pentru cei care primesc adeverintele de licenta mai tarziu (in data de 9-10.07). Pentru cazuri exceptionale vor fi primite si in ziua examenului, rugamintea este ca sa va prezentati la 07.30 in loc de 08.00 pentru a putea fi procesate in timp fisele.

 • Inspectii la clasa - disciplina - Educatoare in limba romana - Click aici
 • Inspectii la clasa - disciplina - Invatatoare in limba romana - Click aici
 • Inspectii la clasa - minoritati (Invatator germana, Educatoare germana, Educatoare maghiara) - Click aici
 • Inspectii la clasa - disciplina - Educatie fizica si sport - Click aici
 • Probe practice si orale - Educatie fizica si sport - Click aici

Cei care sustin proba practica se vor prezenta in echipament sportiv adecvat si vor avea adeverinta medicala in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice" conform anexei nr.10 din Metodologia miscarii de personal aprobata prin OMEN 5485/2017

 • Reprogramari inspectii la clasa - Click aici
 • Reprogramari inspectii la clasa 17.05.2018 - Click aici
 • Reprogramari inspectii la clasa pentru data de 05.06.2018 - Click aici

Cei care au solicitat echivalarea inspectiei la clasa, fiind inscrisi in Bucuresti la examenul de definitivare, vor urmari locatia unde au fost repartizati si vor duce la acea unitate copie conform cu originalul de pe ambele procese verbale, urmand a fi echivalate de catre membrii comisiei de inspectie la clasa din locatia respectiva. !!! Cei care nu au sustinut si a doua inspectie la clasa, urmand a o sustine ulterior, vor anunta la locatia respectiva acest lucru, urmand sa duca ambele procese verbale la finalizarea celei de-a doua inspectii la clasa.

ATENTIE!!! Daca la definitivat sunteti inscris pe Educatoare si inspectia la clasa o sustineti pe educatoare, IAR la titularizare v-ati inscris pe INVATATOR, NU SE ECHIVALEAZA INSPECTIA LA CLASA !!!

Programul pentru validarea fisei de inscriere la concursul de titularizare din data de 11 iulie 2018 este urmatorul:

Luni - 07.05.2018 - ora 10.30 - 15.00

Marti - 08.05.2018 - ora 09.00 - 15.00

Absolventii promotiei 2018 sunt asteptati la validare dupa ce sustin examenul licenta, absolvire DPPD modulul 2 sau examenul de bacalaureat.

Cadrele didactice care au depus dosare de pretransfer la Is3 pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare, Educatie fizica + specialitati pot depune acordurile primite de la unitati incepand cu data de 27.04.2018 pana pe 4 mai 2018.

Eventualele contestatii privind acordurile emise se depun in perioada 27 aprilie - 02 mai 2018 (adica fix in aceste 2 zile) la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, din strada Icoanei nr. 19.

 • ​Grafic inspectii la clasa pretransfer 2018 - Click aici (pentru cei care se pretransfera de pe o disciplina pe alta ...Educatoare pe invatator, educatie fizica specialitati pe educatie fizica normala)