In perioada 20 aprilie 2018 - 3 mai 2018, la Inspectoratul Scolar Sector 3 se primesc urmatoarele tipuri de dosare:

!!! Dosarele nu se reactualizeza, se aduc dosare noi de carton cu sina!!!

In perioada 2-4 mai 2018 primim dosare de continuitate la suplinire in baza art.81 si 85 din OMEN 5485/2017

Program primire dosare:

 • Vineri 20 aprilie 2018 - 09.00-13.00
 • Luni 23 aprilie 2018 - Joi 26 aprilie 2018 - 09.00-14.00 (zilele de 23, 24, 25, 26)
 • Vineri 27 aprilie 2018 - 09.00 - 13.00
 • 30 aprilie si 01 mai 2018 - zile nelucratoare
 • Miercuri 02 mai 2018 - 09.00-14.00
 • Joi 3 mai 2018 - 09.00-14.00

​Perioada de validare a fisei de inscriere pentru concursul de titularizare are loc in perioada 7-8 mai 2018 pentru cei care nu sunt absolventi 2018, iar in perioada 5-9 iulie 2018 pentru cei care sunt absolventi 2018!!! In mod exceptional absolventii 2018 care primesc adeverintele de absolvire ulterior datei de 9 iulie pot ajunge cu ele in ziua examenului din data de 11 iulie 2018! VALIDAREA FISEI DE INSCRIERE ESTE OBLIGATORIE...IN CAZ CONTRAR NU SE POT PREZENTA LA EXAMENUL DIN 11 IULIE 2018.

Grafic sedinta titularizare conform art.253 - Click aici

 • Cadrul legal - Click aici
 • Cerere suplinire art.81 la nivelul unitatii (cei care au media minim 7 si minim gradul definitiv) - Click aici
 • Cerere suplinire art.85 la nivelul unitatii (cei care au media intre 5-7 sau peste 7 dar nu au grad didactic) - Click aici
 • Cerere continuitate detasare la nivelul unitatii (cei care au avut detasare prin concursul de titularizare din anii 2016 sau 2017 si doresc oontinuitate la detasare prin nota de la concurs) - Click aici
 • Cerere suplinire art.81 / art 85 pentru dosarul de la inspectorat - Click aici
 • Cerere detasare prin continuitate - Click aici
 • Modele acord/refuz, instiintare ISMB continuitate art.81 - Click aici
 • Modele acord/refuz, instiintare ISMB continuitate art.85 - Click aici
 • Modele acord/refuz, instiintare ISMB continuitate detasare - Click aici
 • Macheta centralizatoare continuitati - Click aici

Calendar:

Detasarea prin continuitate

 • 03-12 aprilie 2018 - depunere la nivelul unitatii pentru continuitate detasare (!!! sunt cei care au fost detasati in baza concursului de titularizare sustinut in anii 2016/2017!!! NU CONFUNDATI cu ei detasati in interesul invatamantului pe care unitatea ii doreste si anul viitor sau cei care au fost detasati prin concurs specific - punctaj!!!)
 • 02.05.2018 - Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica solicitantilor si Is3 acordurile/refuzurile conform modelelor de mai sus

Continuitate in baza art.81 (cei care au media de repartizare minim 7 si minim gradul didactic definitiv)

 • 13-19.04.2018 - cadrele didactice depun solicitarile la secretariatele unitatilor in care solicita continuitatea.
 • 02.05.2018 - Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica solicitantilor si Is3 acordurile/refuzurile conform modelelor de mai sus
 • 02.05.2018-04.05.2018 - Cadrele didactice care au primit acordul / acordul de principiu isi actualizeaza dosarele la inspectoratele de sector unde apartine disciplina

Continuitate in baza art.85 (cei care au media de repartizare minim 5 sau peste 7 si nu au grad didactic)

 • 13-19.04.2018 - cadrele didactice depun solicitarile la secretariatele unitatilor in care solicita continuitatea.
 • 02.05.2018 - Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica solicitantilor si Is3 acordurile/refuzurile conform modelelor de mai sus
 • 02.05.2018-04.05.2018 - Cadrele didactice care au primit acordul / acordul de principiu isi actualizeaza dosarele la inspectoratele de sector unde apartine disciplina

La Inspectoratul Scolar Sector 3 se primesc dosare de pretransfer pentru urmatoarele discipline: Invatator, Educatoare, Educatie fizica si sport, Educatie fizica si sport - specialitati

Programul de primire dosare este urmatorul:

 • Marti - 03.04.2018 - orele 09.30 - 15.00
 • Miercuri - 04.04.2018 - orele 09.30-15.00
 • Joi - 05.04.2018 - orele 09.30-15.00
 • Miercuri - 11.04.2018 -orele 10.00 - 15.00 
 • Joi - 12.04.2018 - orele 09.30-15.00

Vineri 06.04.2018, Luni 09.04.2018 si Marti 10.04.2018 sunt zile libere cu ocazia Sarbatorilor Pascale si nu se lucreaza!!!

 • ​Model cerere titularizare conform art.253 - 2018 - Click aici
 • Prevederi legale titularizare conform art.253 - 2018 - Click aici

Calendar titularizare conform art.253:

 • 03-12.04.2018 - Candidatii depun dosarele de inscriere la inspectoratele de sector (unde este arondata disciplina) - pentru sectorul 3 primim dosare de educatie fizica si sport +  specialitati, invatatori si educatoare.
 • 13.04.2018 - ISMB analizeaza si aproba in comisia de mobilitate lista solicitarilor admise
 • 16.04.2018 - Sedinta publica de repartizare.
 1. Cadrul legal - pretransfer 2018 - Click aici
 2. Fisa evaluare cadre didactice 2018 (anexa 2)- Click aici
 3. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 4. Anexa cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 5. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la unitate - Click aici
 6. Model cerere schimb de post - intre doua cadre didactice care schimba intre ele posturile - Click aici
 7. Model instiintare ISMB privind acordul / refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 8. Model instiintare candidat privind refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 9. Model raport comisie de mobilitate unitate cu privire la cererile de pretransfer primite - Click aici
 10. Model adeverinta post (pentru cei care solicita pretransferul, se completeaza de catre unitatea unde candidatul este titular) - Click aici

Calendar pretransfer:

 • 30 martie 2018 - afisarea posturilor
 • 3-12 aprilie 2018 - depunerea cererilor la inspectoratele scolare (unde este arondata disciplina)
 • 13 aprilie 2018- afisarea punctajelor cadrelor didactice inscrise la pretransfer
 • 16-17 aprilie 2018- inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate
 • 18 aprilie 2018- solutionarea contestatiilor privind punctajele acordate
 • 13-26 aprilie 2018 - desfasurarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale de profil, de catre comisia stabilita la nivelul inspectoratului scolar (pentru cei care sunt titulari pe o disciplina si solicita pretransfer pe o alta...ex. titular pe educatoare - solicita pretransfer pe invatator, titular pe educatia fizica si sport - atletism - solicita pretransfer pe educatie fizica si sport / si invers...)
 • 16-26 aprilie 2018 - depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant.
 • 27 aprilie 2018 - analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/ acordului de principiu pentru pretransfer.
 • 27 iulie 2018 - solutionarea cererilor de pretransfer in sedinta de repartizare.
 • Fisa evaluare cadre didactice 2018 (anexa 2)- Click aici
 • suplinire in baza notei de la cnu 2017, 2016 - Click aici pentru cerere 
 • suplinire in baza notei de la cnu 2015 - Click aici pentru cerere
 • suplinire in baza cnu 2014, 2013 sau 2012 (conditia este de cel putin media 7 obtinuta si sa nu fi obtinut note sub 5 la concursurile din 2015-2017, conform art.90 alin.1 lit.o din OMEN 5485/2017) - Click aici pentru cerere.
 • detasare la cerere prin concurs specfic - Click aici pentru cerere

!!! Dosarele nu se reactualizeza, se aduc dosare noi de carton cu sina!!!

 

In data de 26.04.2018 sedinta publica la sediul Is3 va fi la ora 10.00. In lista avem un post de invatator la Scoala Gimnaziala nr.280 - sector 5, rezervat cadru didactic titular concediu medical - Propunerea scolii este Marasanu Vasilica - pensionar

 • Metodologia miscarii de personal 2018-2019 aprobata prin OMEN 5485/2017 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal 2018-2019 aprobata prin OMEN 5485/2017 (modificat prin OMEN 3017/2018) - Click aici
 • Fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici