Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.852/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și  specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul
preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022 - Click aici