• ​Model cerere prelungirea contractului de munca pe perioada determinata conform art.85 si art.61 din OMEN 5460/2018 - Click aici

Pentru art.61 (cei care au media minim 7 si au definitivatul sau sunt inscrisi la def in sesiunea 2019) 

  • depunerea cererii la nivelul unitatii - 13-15 mai 2019
  • depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor) - 20-21 mai 2019
  • emiterea deciziilor - 22-24 mai 2019

Pentru art.85 (cei care au nota minim 5 si au sau nu grad didactic sau peste 7 dar nu au grade didactice si nu sunt inscrisi la definitivat sesiunea 2019) 

  • depunerea cererii la nivelul unitatii - 7-10 mai 2019
  • depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor) - 22-29 mai 2019
  • repartizarea in sedinta publica - 26 august 2019
  • emiterea deciziilor - 27-29 august 2019