• Lista candidatilor care au solicitat echivalarea inspectiilor la clasa cu cele sustinute in cadrul examenului de definitivat - sesiunea 2017 - municipiul Bucuresti - Click aici
  • Mapa profesorului evaluator - inspectie la clasa - Click aici
  • Planificare inspectii la clasa - - Click aici
  • Planificare probe practice - cluburi sportive, palate si cluburi ale copiilor, limbaj braille - Click aici. Pentru proba practica este necesara o adeverinta medicala din care sa rezulte "apt pentru sustinerea probei practice", conform anexei nr.10 din Metodologia 5739/2011
  • Cei care se regasesc in tabelul cu echivalari inspectii, nu trebuie sa mai faca nimic, notele vor fi introduse automat in aplicatie!!!
  • Absolventii de liceu pedagogic sesiunea 2017 sunt programati in data de 08.06.2017, ei se regasesc la inceputul fiecarei discipline - educatoare si invatatori
  • Erata 31.05.2017 - Planificare inspectii la clasa - - Click aici (aceasta lista contine aprobarile de reprogramare pentru cazuri obiective, erori semnalate de membrii comisiei, suprapuneri etc) 
  • Reprogramari inspectii la clasa 07.06.2017 - - Click aici (aceasta lista contine aprobarile de reprogramare pentru cazuri obiective, erori semnalate de membrii comisiei, suprapuneri etc)