Incepand de vineri, 16.10.2020 dosarele se vor depune in sala de sport a Colegiului Tehnic Mihai Bravu, dupa urmatorul program:

Vineri - 16.10.2020 - intre orele 09.00-12.00

Luni - Joi - - intre orele 09.00-15.00

Ultima zi de depunere a dosarelor este 27.10.2020

Pentru Gradul II si Gradul I perioada de depunere este pana pe 30.10.2020, la definitivat pana pe data de 27.10.2020

Pentru sedinta publica din data de 24 decembrie 2020 nu sunt posturi la nivelul disciplinelor arondate sectorului 3, astfel incat nu se va desfasura!

Va dorim tuturor Sarbatori binecuvantate!

Sedinta publica din data de 17 septembrie 2020 se va desfasura la sediul Is3 (in incinta Colegiuluitehnic Mihai Bravu), dupa urmatorul grafic:

 • Invatatori - ora 09.00
 • Educatoare - ora 09.30
 • Educatie fizica si sport - ora 10.00

Posturile pentru sedinta publica din data de 17.09.2020 - Click aici

Lista posturilor pentru sedinta de maine 10.09.2020 - Click aici

Sedinta publica din data de 10.09.2020 se va desfasura la sediul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti Sector 3 dupa urmatorul grafic:

 • Invatatori - 09.00-09.30
 • Educatoare - 09.30-10.00
 • Educatie fizica si sport - 10.00-10.30

La aceasta sedinta participa cadrele didactice titularizate in 2020 care solicita detasare, cadrele didactice participante la cnu 2014-2020 nerepartizate pana la aceasta data sau care au avut probleme cu repartitia initiala.

Lista cadrelor didactice care solicita detasare la cerere- Click aici

 

Sedinta publica din data de 02.09.2020 va avea loc la Colegiul Tehnic Mihai Bravu (Sos.Mihai Bravu nr. 428, sector 3).

La aceasta sedinta participa cadrele didactice conform art. 90 - care nu au fost repartizate anterior sau care au avut probleme cu orele ocupate in sedintele din 20-26 aughust 2020.

Sedinta incepe la ora 09.00 cu toate disciplinele, in amfiteatru Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Sedinta publica din data de 26 august se va desfasura la Colegiul National Matei Basarab (Strada Matei Basarab nr. 32 sector 3 Bucuresti), dupa urmatorul grafic:

 1. Invatatori - 09.00-11.30
 2. Educatoare - 11.30-14.00
 3. Educatie fizica si sport - 14.00-17.00

Ierarhie candidati note cnu 2020:

Ierarhie candidati note cnu 2017-2019:

Tot maine avem educatoare / invatatori in limba maghiara si germana incepand cu ora 09.00

 • Perko Simona Adina - educatoare in limba germana 
 • Kelemen Judit Katalin - educatoare in limba maghiara
 • Cront Iulia - invatator in limba germana

Lista posturilor pentru sedinta din 26 august 2020 - Click aici

La aceasta sedinta vor participa in ordinea de mai jos, conform art. 90 din Metodologia miscarii de personal:

 • candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul naţional din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin minimum media 7 (şapte) la concursul naţional sesiunea 2020 şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific
 • candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021
 • candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii
 • candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
 • candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 • candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în ordinea descrcandidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
 • candidați care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 
 • candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare
 •  
 • Pentru cadrele didactice CALIFICATE fara concurs national unic in anii 2014-2020 NU SE VA ORGANIZA CONCURS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate ramase dupa etapele prevazute de calendarul mobilitatii (respectiv dupa data de 02.09.2020). 
 • eventualele solicitari vor fi depuse la unitatile scolare care au ore/catedre ramase neocupate SI NUMAI DUPA CE LA NIVELUL ISMB SECTOR 3 au fost epuizate toate solicitarile celor cu concurs CNU 2014-2020
 • Pentru cadrele didactice NECALIFICATE care solicita ore/catedre ramase vacante/rezervate se aplica procedura de mai sus (tot la nivel de unitate)

 

Dosarele de plata cu ora pensionari / asociati / titulari in alta unitate se depun la Is3 in datele de 28 si 31 august 2020 dupa urmatorul program:

Vineri 28.08.2020 - orele 09.00-13.00

Luni 31.08.2020 - orele 09.00 - 15.00

DOSARE DEPUN DOAR PERSOANELE CARE AU UN ACORD VALABIL (ADICA SA EXISTE POSTUL IN APLICATIA TITULARIZARE 2020) EMIS DE UNITATE IN DATA DE 27-31 AUGUST 2020. PERSOANELE CARE NU AU ACORD NU VOR DEPUNE DOSARE!

Dosarele se pot depune si online folosind linkul de incarcare fisier - Click aici

Lista posturilor neocupate la data de 28.08.2020 - Click aici - Atentie pentru pensionari / asociati / titulari alta unitate ....din aceasta lista cu prioritate se va atribui plata cu ora pentru titularii unitatii respective!!!

Nu se admit acorduri cu data anterioara de 27 august 2020, deoarece este posibil ca acele acorduri datate anterior sa nu mai fie valabile, posturile putand fi ocupate in data de 26.08.2020 de catre cadrele didactice cu note 2020-2014 

Click aici - Cerere tip plata cu ora

Sedinta publica din data de 25 august 2020 se va desfasura la Colegiul National Matei Basarab (strada Matei Basarab nr. 32, sector 3 Bucuresti)

La aceasta sedinta participa doar cei care au continuitate pe art.85 si nu au fost repartizati anterior (cei cu note intre 5-7, sau peste 7 fara definitivat).

Graficul sedintei:

 • Invatatori - 09.00.-09.30
 • Educatoare - 09.30.-10.00
 • Educatie fizica si sport - 10.00.-10.30

Click aici pentru lista cadrelor didactice care beneficiaza de continuitate conform art. 85 (pentru cei care se regasesc in lista nu este obligatorie prezenta, avand in vedere ca unii dintre dvs sunt si la examenul de bacalaureat ca asistenti) - actualizat la 20.35

Click aici pentru lista cadrelor didactice care nu mai beneficiaza de continuitate conform art. 85 - deoarece postul a fost ocupat in sedintele anterioare conform calendarului mobilitatii personalului didactic. Acestia se vor regasi in lista pentru sedinta publica din 26 august in baza notei de la concursul national unic sustinut.