Adresa MEC nr. 32445/24.07.2020 cu privire la ora inceperii concursului de titularizare din data de 29.07.2020 - Click aici

Ora de incepere a concursului de titularizare din data de 29 iulie 2020 este ora 09.00!!!

Accesul candidatilor in sali se va face incepand cu ora 07.00 pana cel tarziu la ora 08.15

Rugamintea este ca toti candidatii, pe cat posibil,  sa fie la ora 07.00 prezenti, deoarece fata de anii trecuti trebuie parcurse niste etape preliminarii intrarii in sali (termoscanare, respectarea distantarii etc)

 • Lista candidatilor inscrisi la concursul de titularizare din data de 29 iulie 2020 - Click aici
 • Lista cadrelor didactice angajate pe perioada viabilitatii postului, inscrise la concursul de titularizare din data de 29 iulie 2020 pentru angajare pe perioada nedeterminata conform art.62 alin 13 din Metodologia miscarii de personal - Click aici

Lista candidatilor care au depus dosare in baza notelor 2014-2019 - Click aici - 

Lista candidatilor care au depus dosare de continuitate in perioada 10-15 iunie 2020 - Click aici

Lista cu cadrele didactice care au facut sesizari ca nu se regasesc pe lista in baza notei....aceasta lista se va actualiza dupa 29 iulie, data la care se sustine concursul de titularizare. Aceste dosare in baza notelor se pot depune si ulterior concursului de titularizare, sedintele publice pentru aceste cazuri fiind dupa 20 august 2020.

 

Punctaje dosare detasare la cerere prin concurs specific - Click aici

Lista posturilor titularizabile pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare, Invatatoare - Click aici ( posturile evidentiate cu rosu necesita avize conform coloanelor detaliate) - aceasta este lista strict cu posturile titularizabile pentru angajare pe perioada nedeterminata

Lista posturilor vacante/rezervate la data de 09.07.2020 pentru disciplinele arondate sectorului 3 -Educatie fizica si sport, Educatoare, Invatatoare - Click aici - aceasta este lista completa ce contine si posturile din lista de mai sus - posturile strict titularizabile pentru angajare pe perioada nedeterminata + cele pentru anagajare pe perioada Determinata.

 

Click aici - Ordinul mec nr. 4549/2020 - privind  susepndarea activităților de depunere a dosarelor pentru concursul de titularizare, detașare la cerere si suplinitor în baza notelor din anii anteriori

 • Cerere tip detasare la cerere prin concurs specific - Click aici
 • Fisa punctaj detasare la cerere - Anexa 2 - Click aici
 • Cerere tip suplinire in baza notei de la cnu 2019/2018/2017 -Click aici
 • Cerere tip suplinire in baza notei 2014-2016 (conditia este ca media de repartizare sa fie cel putin 7.00) - Click aici

Va fi disponibil azi, ultima zi de inscriere intre orele 09.00-11.00 Click aici pentru a depune dosarul online - acest modul de incarcare este doar pentru suplinire in baza notei 2019-2017 si/sau 2014-2016.

Pentru detasarea la cerere prin concurs specific dosarele se pot depune si online, pe mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . (dat fiind faptul ca dosarul este mai voluminos). Acest mail este doar pentru detasarea la cerere pe concurs specific, pentru celelalte cazuri aveti formularele de incarcare.

Dosarul online va contine ca prim document cererea, dupa care in ordine actele solicitate in cerere, iar documentul va fi in format pdf.

Pentru depunerea fizica a dosarelor este acelasi orar ca la depunerea dosarelor de titularizare afisate mai jos.

 

!!! ATENTIE - Cu privire la continutul adeverintei medicale, este obligatoriu sa apara sintagma " Apt pentru a preda in invatamant", asa cum este specificat si in cererea emisa de MEN

La depunerea dosarelor online va rugam ca studiile sa fie incarcate doar cele care sunt pentru disciplina de concurs (ex. daca avem pedagogia inv.primar si prescolar sau liceu pedagogic, nu ne mai intereseaza alta facultate facuta ..ex ASE sau Limbi straine etc)

Cerere inscriere concurs titularizare 2020 - Click aici - Avand in vedere ca la dosar sunt copii ale actelor, se va depune dosarul complet!

Fisa inscriere concurs 2020 - Click aici

Model declaratie pe propria raspundere - Click aici

Programe pentru concursul de titularizare 2020 - Click aici

Lista posturilor titularizabile pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare, Invatatoare - Click aici ( posturile evidentiate cu rosu necesita avize conform coloanelor detaliate) - aceasta este lista strict cu posturile titularizabile pentru angajare pe perioada nedeterminata

Lista posturilor vacante/rezervate la data de 09.07.2020 pentru disciplinele arondate sectorului 3 -Educatie fizica si sport, Educatoare, Invatatoare - Click aici - aceasta este lista completa ce contine si posturile din lista de mai sus - posturile strict titularizabile pentru angajare pe perioada nedeterminata + cele pentru anagajare pe perioada determinata.

Depunere online dosar titularizare - Click aici (disponibil azi, ultima zi de inscriere intre orele 09.00-11.00) pentru incarcarea fisierului - pentru a incarca fisierul pdf este necesar sa aveti un cont de gmail.

Pentru depunerea online mai trebuie completata obligatoriu aceasta declaratie de veridicitate - Click aici

Se va incarca dosarul constand in fisa de inscriere, cererea de inscriere, declaratie de veridicitate urmata de actele in ordinea din cerere scanate intr-un singur fisier pdf cu denumirea nume_prenume_disciplina concurs.

La depunerea dosarului online obligatorii sunt documentele de la punctele - 1, 1', 3, 6, 10, 12, 13, 14*, 15* -  din cererea de inscriere (primul document va fi fisa de inscriere, cererea de inscriere, dupa care in ordine restul documentelor). Restul documentelor se ataseaza decat daca persoana le are, fiind vorba de grade didactice, adeverinta vechime invatamant, etc.

*) Notă: Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate, obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/ unitățile de învățământ la care cadrul didactic a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă

La sfarsitul fiecarei zile se va posta lista cu cei care au trimis dosare online. 

Adeverintele medicale sunt valabile daca au fost facute pentru dosarul de continuitate sau au fost facute pentru prima perioada initiala de depunere a dosarelor, din 18-29 iunie 2020

Pentru depunerea fizica a dosarului programul este de Luni pana Joi intre orele 09.00-15.00, Vineri de la 09.00-13.00 - in perioada 9-16 iulie 2020 la sediul Is 3 din Soseaua Mihai Bravu nr 428

In data de 17 iulie 2020 se va afisa pe site-ul www.ismb3.ro lista candidatilor inscrisi la concursul de titularizare 2020 - dosare depuse online sau fizic

Pentru cei care vor sa opteze in Bucuresti dar doresc sa sustina proba scrisa in alt judet, in perioada 06-07 august vor depune o cerere (care poate fi incarcata si online la acea data) prin care solicita sa fie repartizat in sedinta din data de 13 august 2020 in Bucuresti..deci se recunoaste nota de la concursul de titularizare 2020 din alt judet si pentru municipiul Bucuresti

 Candidaţii care observă erori în datele afişate vor completa un formular online care va disponibil din data de 18.07.2020  in vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020

Pentru orice intrebari si nelamuriri legate de subiectul Titularizare 2020 si depunerea dosarelor din aceasta perioada, va rugam sa ne semnalati pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si va vom raspunde in cel mai scurt timp! 

 

 

Dosare depuse online- Click aici - lista cu cadrele didactice care si-au depus dosar online la categoria continuitati aert 85 si 61

Depunerea dosarelor de continuitate conform art.85 si art. 61 se va face in perioada 10-15 iunie 2020. - pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare si Invatatoare, discipline arondate ISMB - Sector 3

Actele necesare sunt urmatoarele: (se vor face conform cu originalul ...acolo unde estre cazul...de catre unitatea unde functioneaza in acest an cadrul didactic) - este ordinea din cererea catre domnul inspector scolar general, pe care o atasati prima.

 1. Copie a adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 2019-2020;
 2. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic obţinut în sesiunea 2019 (dacă este cazul);
 3. Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
 4. Recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ cu precizarea calificativului/calificativelor (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu prelungirea contractului individual de muncă), în original;
 5. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ; 
 6. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent);
 7. Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original;
 8. Copie a acordului M.E.N.C.Ș., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. Copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 10. Copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;
 11. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original.

Lista posturilor pentru etapa de pretransfer - discipline arondate sectorului 3 - Click aici

Sedinta publica se va desfasura in data de 11 iunie 2020, la sediul Inspectoratului Scolar Sector 3, dupa urmatorul orar:

 • Invatatori - ora 09.00 - click aici pentru ierarhie candidati
 • Educatoare - ora 11.00
 • - click aici pentru ierarhie candidati
 • Educatie fizica si sport - ora 13.00
 • - click aici pentru ierarhie candidati

Va rugam sa tineti cont de prevederile impuse de starea de alerta si sa aveti la dvs masca de protectie.

Avem rugamintea sa nu veniti cu mult mai devreme de ora de incepere pentru disciplina respectiva, pentru a pastra regulile impuse pentru distantarea sociala.