1. Model solicitare catre directorul unitatii solicitante - Click aici
  2. Model acord unitate - Click aici
  3. Centralizator detasari aprobate la nivel de unitate in data de 26.08.2014 - Click aici

TERMEN: 26.08.2014 ORA 15.00 LA IS3 (cei care nu au cazuri vor trimite tabelul pe fax semnat si stampilat)