• ​Cerere tip pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata pentru cei care au obtinut minim 5 la concursurile din anii scolari 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art.85 alin. 2 din Metodologie) - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
  • ​Cerere tip pentru repartitie in baza notei obtinute la unul din concursurile nationale din 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art. 85 alin 2 din Metodologie - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
  • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici
  • Cerere tip detasare in interesul invatamantului - Click aici
  • Cerere tip detasare prin concurs specific- Click aici

Articolul 85 alin 2 -  " Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi"

Cadrele didactice titularizate prin concursul national de titularizare 2014 nu isi pot depune cerere de detasare in perioada 21-22 august 2014.