• Program primire dosare - Luni - Vineri - 09.00 - 14.00 (perioada 07.05-19.05.2014)
  • Program validare fisa de inscriere - 21 - 23 mai intre orele 09.00-14.00 iar pentru absolventii 2014 14-16 iulie intre orele 09.00-14.00 - Validarea este obligatorie !!! 
  • Discipline arondate Centrului nr. 3 - Liceul Tehnologic Nicolae Teclu - Invatatori, Educatoare, Educatie fizica, Educatie fizica specialitati
  • Cerere tip inscriere CNU 2014 - Click aici
  • Fisa inscriere CNU 2014 - Click aici
  • Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de titularizare 2014 - Disciplina Educatoare - Click aici(posturile evidentiate sunt cele titularizabile cu viabilitate de 4 ani)
  • Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de titularizare 2014 - Disciplina Invatatori - Click aici(posturile evidentiate sunt cele titularizabile cu viabilitate de 4 ani)
  • Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de titularizare 2014 - Disciplina Educatie fizica si sport / specialitati - Click aici(posturile evidentiate sunt cele titularizabile cu viabilitate de 4 ani)
  • Inspectia speciala la clasa se echivaleaza doar pentru candidatii care sustin examenul de Definitivare in municipiul Bucuresti. Pentru cei care sustin examenul de definitivare in provincie si dau concurs de titularizare in Bucuresti NU SE ECHIVALEAZA !!! (art.58 alin. 7 din OMEN 5451/2013)