1. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - nota minim 7 si definitivat - Click aici
  2. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - note intre 5-7 - Click aici
  3. Cerere tip continuitate detasare prin concurs - Click aici
  4. Tabel centralizator solicitari continuitate (contine 3 sheeturi/ foi lucru) - Click aici