• Nota IS3 referitoare la inscrierea cadrelor didactice calificate si necalificate (INVATATORI SI EDUCATOARE) in vederea angajarii in anul scolar 2013- 2014 - Click aici
 • Cerere tip inscriere cadre didactice calificate - Click aici
 • Cerere tip inscriere cadre didactice necalificate - Click aici

CADRE DIDACTICE CALIFICATE:

 • Inregistrarea solicitarilor la nivelul unitatilor de invatamant  (lista posturilor neocupate o veti gasiti pe site-ul IS3 pentru orientare, incepand cu data de 09.09.2013) – 10.09.2013 – 11.09. 2013
 • Comunicarea aprobarilor de principiu, sub rezerva neocuparii in sedinta publica din 13.09.2013
 • Angajarea pe perioada de 60 zile – 16.09.2013
 • Organizarea concursurilor individuale / in asociere – 23 – 27.09.2013

In aceasta categorie intra cadrele didactice calificate, care au obtinut note sub 5 la concursul national sesiunea 2013, sau nu au sustinut vreun concurs pana la aceasta data.

CADRE DIDACTICE NECALIFICATE:

 • Inregistrarea solicitarilor la sediul IS3 (corpul B al Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, Strada Ion Tuculescu nr. 42; telefon  021.340.16.13), in perioada 05.09.2013 – 09.09.2013 in intervalul orar 09.00-16.00 (exceptand ziua de 6.09 cand programul este pana la 14.00)
 • Desfasurarea probei scrise – 10.09.2013, ora 10.00
 • Solutionarea contestatiilor – 11.09.2013
 • Desfasurarea interviului – 11 – 12.09.2013
 • Repartizarea in sedinta publica – 13.09.2013
 • Locul de desfasurare: Scoala Gimnaziala nr. 81, sector 3
 • Accesul candidatilor se face intre orele 08.00-09.00

 

CERERILE DE INSCRIERE ANEXATE CONTIN ACTELE NECESARE INSCRIERII PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE SI NECALIFICATE