• Lista posturilor pentru etapa de pretransfer - Bucuresti (contine doar posturile ce pot fi ocupate in etapa de pretransfer, cele vacante) - Click aici varianta excel - Click aici varianta pdf
 • Lista posturilor pentru etapa de pretransfer - sector 3 (contine criteriile specifice) - Click aici
 • Cadrul legislativ privind etapa de pretransfer - Click aici
 • Fisa evaluare cadru didactic - Click aici
 • Cerere tip pretransfer - pentru dosarul de la inspectorat Click aici
 • Cerere tip pretransfer - pentru dosarul de la unitate Click aici
 • Model raport comisie mobilitate din unitate - Click aici
 • !!! Model adresa acord solicitant  (formular modificat !!!) - Click aici
 • !!! Model adresa refuz solicitant  (formular nou !!!) - Click aici
 • !!! Model adresa catre inspectorat (formular modificat !!!) - Click aici
 • !!! Centralizator acorduri emise de unitate (formular nou !!!) - Click aici
 • !!! Centralizator refuzuri unitate (formular nou !!!) - Click aici
 • Model adeverinta post (pentru unitatea de unde pleaca titularul)- Click aici