• Ordin MECTS nr. 6370 privind obligatia de catedra a directoarelor de gradinite - Click aici
  • Macheta centralizatoare obligatie de catedra - gradinite- Click aici

TERMEN: 04.02.2013, ORA 11.00 IN ORIGINAL LA IS3, SEMNAT SI STAMPILAT (LA SITUATIE SE VOR ATASA COPII CONFORM CU ORIGINALUL DUPA ACTELE DE STUDII (DIPLOMA+FOAIE MATRICOLA) DIN ANEXA !