Pentru cei care doresc incrierea pe posturi de educator-puericultor, va rugam sa consultati acest document (extras din centralizator) - Click aici

In consecinta pentru angajare pe perioada nedeterminata (pe posturi titularizabile de educator - puericultor, candidatul trebuie sa aiba specializarea Educator-puericultor in cadrul Liceului Pedagogic!

Candidatii care doresc repartitie in municipiul Bucuresti si se inscriu la examenul de titularizare in alt judet trebuie sa se inscrie si in Bucuresti pentru a sustine inspectia la clasa. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care doresc inscriere si in alt judet. Inspectia la clasa trebuie sustinuta in ambele judete pentru a avea posibilitatea de a alege repartitie pe posturi titularizabile intr-unul din judetele alese pentru inscriere.

Proba scrisa se va sustine in unul din cele 2 judete in care candidatul este inscris. Ex. un candidat s-a inscris in judetul Timis si in acelasi timp in municipiul Bucuresti...va sustine inspectia la clasa in ambele judete, urmand sa isi aleaga unde va sustine proba scrisa....dupa afisarea rezultatelor isi va alege judetul in care va dori repartitie pe un post titulrarizabil.

Se echivaleaza inspectia la clasa cu inspectiile sustinute la definitivat doar pentru cei care sustin Definitivatul in municipiul Bucuresti. Ex. un candidat este inscris in judetul Timis unde este inscris si la definitivat...va echivala in judetul Timis inspectia la clasa cu inspectiile de la definitivat, urmand ca in Bucuresti sa sustina inspectia la clasa...aceeasi procedura este valabila si pentru cei inscrisi in Bucuresti la definitivat si doresc inscrierea si in alt judet...vor merge pentru a sustine acolo inspectia la clasa!

Deciziile de pretransfer se pot ridica de la Is3 incepand de luni 23.05.2022

In perioada 09-17 mai 2022 se depun la sediul Is3 dosare pentru urmatoarele etape:

 1. Inscriere la concursul de titularizare - sesiunea 2022
 2. Detasare prin concurs specific
 3. Continuitate conform art. 87 (note intre 5-7 sau note peste 7 dar fara grad didactic sau inscris la definitivat 2022)
 4. Continuitate conform art. 63 - pentru cei care nu au depus in perioada 27-02.05.2022
 5. Angajare in baza notei de la CNU 2021, 2020, 2019 (note intre 5-7)
 6. Angajare in baza notei de la CNU 2021, 2020, 2019 ,2018, 2017, 2016 (doar cei care au media/nota minim 7 la aceste concursuri)

Cererile le gasiti pe prima pagina a site-ului in cadrul subiectului Tipzate miscare de personal 2022-2023

!!! Atentie !!! Daca un candidat are nota 7 in anul 2019 si in anul 2021 a luat sub 5 nu isi poate depune dosar in baza notei din 2019!!! Nota sub 5 obtinuta intr-un an sterge istoricul notelor obtinute anterior!!!

Cei care isi depun dosar de inscriere la concursul national sesiunea 2022 si beneficiaza si de continuitate pe art.87 sau vor sa isi depuna dosar si in baza notei VOR FACE UN SINGUR DOSAR la care vor adauga cererile respective la inceput!

Va rugam sa aveti dosar cu sina - cartonat sau de plastic. NU DOSAR PLIC!!!

La ISMB sector 3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport

INTERVAL ORA DEPUNERE DOSARE:

LUNI - JOI - 09.00- 16.00

VINERI - 09.00 -13.00

 

Lista candidatilor inscrisi la concursului national de titularizare din 13 iulie 2022 (discipline arondate centrului de concurs nr. 3) - Click aici

Anciu Dana Beatrice (cas. Ispas) si Lazar Iuliana (cas. Barbuta) se vor regasi in lista cu numele vechi! Codurile de bara au fost deja emise si ca sa nu fie probleme s-a pastrat vechiul nume.

Repartitia candidatilor pe sali va fi afisata luni 11.07.2022

Exista 2 locatii pentru acest concurs:

 1. Scoala Gimnaziala nr. 195 unde avem toti invatatorii, educatoare pana la Oancea C.A.Andreea si invatatoarele/educatoarele in limba germana/maghiara
 2. Liceul Teoretic Dante Alighieri - unde avem toti cei de educatie fizica si sport + educatie fizica si sport antrenor (este un singur candidat la aceasta disciplina) si educatoarele de la Olaru Ana Maria Ruxandra paqna la sfarsit.

Site-ul oficial Titularizare 2022 - aici veti gasi programele valabile pentru concursul din 13 iulie 2022 - Click aici

Lista posturilor propuse pentru angajare pe perioda nedeterminata (discipline arondate ISMB Sector 3) - Click aici - posturile evidentiate cu rosu necesita anumite avize evidentiate in coloanele respective (aviz unitate invatamant particular, aviz cult, aviz alternativa). Pentru posturile din invatamantul particular va trebuie adeverinta din partea unitatii ca este de acord cu ocuparea postului de catre dvs.

 

Depunerea dosarelor pentru continuitate pe art.63 se face in perioada 27.04.-02.05 pentru disciplinele arondate Is3 (educatoare, invatatori, educatie fizica si sport).

Art.63 - cadre didactice care au minim nota 7 la examenul de titularizare din 2020 sau 2021 si care au minim definitivatul sau sunt inscrise la definitivat sesiunea 2022.

           - pentru invatatorii care au continuitate la clasa este valabila si media 7 obtinuta la concursurile din 2019 / 2018 (pentru aceasta este nevoie de o adresa din partea unitatii in care se specifica ca aveti continuitate la clasa)

!!! Pentru cei care au nota intre 5-7, indiferent de grad, dosarele se depun in perioada 9-17 mai, odata cu dosarul de titularizare, daca este cazul. Acestia beneficiaza de art. 87 nu de art.63 unde conditia este nota/media minim 7 si grad didactic definitivat sau inscris la def 2022...dar cu nota/media minim 7!!!

Sedinta publica pentru Pretransfer, la nivelul disciplinelor sectorului 3 (Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport) va avea loc in data de 07 aprilie 2022 la Colegiul Tehnic Mihai Bravu (etaj 1 - amfiteatru)  dupa urmatorul grafic:

 • Educatie fizica si sport - 10.00-10.30
 • Educatoare - 10.30 - 12.00
 • Invatatori - 12.30 - 15.00

 

Lista punctajelor - pretransfer 2022 (discipline arondate Is3) - Click aici

Pentru ierarhizarea candidatilor la nivelul unitatii unde acestia isi vor depune solicitari de acorduri se va tine cont de art. 57 (5) ....din Metodologia cadru aprobata prin OM 5578/2021

             La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:

 • cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 •  cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
 •  cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate, în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate;
 • cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;

Exemplu -

 • BUC-BUC                      - INVATATOR - INVATATOR
 • JUDET - BUCURESTI   - INVATATOR - INVATATOR
 • BUC-BUC                     -  EDUCATOARE - INVATATOR
 • JUDET BUCURESTI    -  EDUCATOARE - INVATATOR

 

Programare inspectii la clasa Pretransfer perioada 28-29.03.2022 - pentru cadrele didactice care si-au depus dosar de pretransfer si solicita o alta disciplina decat cea pe care este titulara (TITULAR EDUCATOARE SI DORESTE PRETRANSFER PE INVATATOR, ED.FIZICA SPECIALITATI - DORESC PRETRANSFER PE EDUCATIE FIZICA SI SPORT) - Click aici