Lista posturilor propuse pentru angajare pe perioda nedeterminata (discipline arondate ISMB Sector 3) - Click aici - posturile evidentiate cu rosu necesita anumite avize evidentiate in coloanele respective (aviz unitate invatamant particular, aviz cult, aviz alternativa). Pentru posturile din invatamantul particular va trebuie adeverinta din partea unitatii ca este de acord cu ocuparea postului de catre dvs.

 

Sedinte publice de repartitie - perioada iulie -  august 2022

1. 29 iulie 2022

​- repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 74 alin (3) - repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8) (, la concursul naţional, sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației;

Art. 64 . alin (8)Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

- pe scurt la sedinta din 29 iulie participa cadrele didactice care au sustinut inspectia la clasa in municipiul Bucuresti, indiferent de unde au sustinut proba scrisa si care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa.

2. 01 august 2022

- repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației

- repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).

- pe scurt la sedinta din 01 august participa cadrele didactice care la momentul sustinerii concursului au fost titulare fie in sistem de stat / fie in privat (acreditat), pot opta pentru posturi cu viabilitatea intre 1-5 ani pentru a face un transfer prin concurs.

- de asemenea, in data de 1 august 2022 la sedinta participa si cadrele didactice angajate pe viabilitatea postului incepand cu 01.09.2022 care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa. - posturile acestei categorii se publica in cadrul sedintei pe baza adeverintei eliberate de unitatea de invatamant si care se afla la dosarul depus de candidat.

3. 18 august 2022

- repartitia candidatilor care au sustinut inspectia la clasa in municipiul Bucuresti, indiferent de unde au sustinut proba scrisa,  si au obtinut cel putin nota/media de repartizare 7 la concursul national - sesiunea 2022

4. 22 august 2022

- detasarea la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor

5. 23 august 2022

- repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2022-2023, conform art. 63 si 87

- repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

Anexa 18 - click aici

 

 

Rezultate initiale concurs titularizare - 13 iulie 2022 - Click aici

Contestatii se depun fizic la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Strada Icoanei nr. 19, sector 2 Bucuresti in holul central de la etajul I in zilele de 19.07.2022 - intre orele 12.00-21.00 si 20.07.2022 intre orele 08.00-12.00

precum si online pe adresa de email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media cu inspectia la clasa se va afisa dupa afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor! Cine a luat sub 5 nu i se face media cu inspectia la clasa!!!

Pentru cei care au dat proba scrisa in alt judet dar au sustinut inspectie la clasa si in Bucuresti - rezulatele vor fi afisate dupa rezolvarea contestatiilor - momentan sunt afisate doar notele celor care au sustinut proba scrisa in Bucuresti!!!

 

Cei care nu au trimis pana la aceasta ora adeverintele ii asteptam cu ele maine in ziua examenului. Fara ele nu vor putea intra in sala de examen!!! Ii rugam sa ajunga la ora 07.00 la locatia de examen pentru a putea fi procesata adeverinta. Multumim pentru intelegere!

Pentru concursul national de titularizare din 13 iulie, pentru disciplinele Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport s-au stabilit urmatoarele doua locatii:

 

 

1. Candidaţii care solicita repartizare in baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2021 nu sunt obligați sa susțină inspecție la clasa sau proba practica. Repartizarea acestora se va realiza in baza notei obtinute la proba scrisa, conform anexai 18 la Metodologie
 
2. Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice pe perioada determinata, detasare in interesul invatamantului, detasare in interesul învăţământului pentru restrangere nesolutionata, detasare la cerere prin concurs specfic (in baza punctajului)  nu trebuie sa sustina inspectie la clasa daca trec dupa o specializare pe alta (daca trec pe posturi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare). Acestia trebuie sa sustina si sa promoveze doar probele practice (cu nota minimum 5)/orale (calificativ admis) pentru posturile care necesita astfel de probe.
 
3. Cadrele didactice titulare care participa la concurs pot fi detasate la cerere daca in cadrul concursului obtin cel putin nota 5, atat la inspectia speciala la clasa sau la proba practica, cat si nota cel putin la proba scrisa. 
 
4. Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice pe perioada nedeterminata transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate trebuie sau pretransfer prin schimb de posturi trebuie sa sustina inspectie la clasa daca trec dupa o specializare pe alta (daca trec pe posturi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare) si sa obtina cel putin nota 7, conform art. 4 alin. (7) din Metodologie. Acestia trebuie sa promoveze probele practice (cu nota minimum 7)/orale (calificativ admis) pentru posturile care necesita astfel de probe.

Pentru cei inscrisi in municipiul Bucuresti dar care s-au inscris si in alt judet si doresc sustinerea probei scrise in judetul respectiv (nu in Bucuresti)...ei vor aparea in liste si in municipiul Bucuresti...dar vor fi absenti la data de 13 iulie 2022...(s-au primit multe mailuri in care candidatii specifica ca nu vor sustine proba scrisa in municipiul Bucuresti ...nu este nicio problema, ei vor sustine proba scrisa in celalalt judet, urmand ca in Bucuresti sa fie absenti)!

Validarea dosarelor pentru disciplinele educatoare si invatatoare se va face in perioada 19-20 mai 2022 in intervalul orar 09.00-15.00

Ne cerem scuze pentru decalarea programului dar avand in vedere ca in ziua de vineri au fost foarte multe dosare primite si aplicatia nu a functionat de vineri pana duminica dupa-amiaza, nu am putut finaliza introducerea dosarelor primite.... astfel incat decalam cu o zi validarea dosarelor!!! Va multumim pentru intelegere...(la nivelul sectorului 3 s-au primit in jur de 1500 dosare)

Candidatii pentru educatie fizica si sport nu mai valideaza, ei au validat in momentul inscrierii.

Absolventii 2022 nu valideaza in aceasta perioada, ei vor valida dupa ce vor aduce adeverintele de la bacalaureat / licenta!

Programare inspectii la clasa - Minoritati (in limba maghiara si germana) - Click aici

Programare inspectii la clasa - Educatoare (in limba romana) - Click aici

Programare inspectii la clasa - Invatatori (in limba romana) - Click aici - Acesta este fisierul final la invatatori! S-au facut modificari fata de prima varianta postata mai devreme...s-au decalat toate programarile facute anterior!!! Verificati cu atentie acest fisier!

Programare inspectii la clasa - Educatie fizica si sport - Click aici - 

- La educatie fizica s-au facut modificari....verificati fisierul!!! Cei care erau programati la nivel liceal s-au reprogramat pe invatamant primar sau gimnazial! Ei se afla evidentiati cu rosu in tabel! In acest fisier regasiti si reprogramarile pe care le-ati solicitat pe mail avand in vedere dovezile depuse la cerere (examen in ziua inspectiei, plecat din tara etc). Va rugam sa incercati pe cat posibil sa nu mai solicitati reprogramari decat in cazuri exceptionale deoarece nu mai avem pozitii disponibile!

Candidatii care sunt inscrisi la definitivat in municipiul Bucuresti si doresc sa isi echivaleze inspectia la clasa cu inspectiile de la definitivat vor merge la unitatea unde au fost repartizati si vor completa acolo o cerere pentru echivalare.

In cazul in care, pentru cei din provincie, de la disciplina Educatoare programarea coincide cu cea din judet, avem rugamintea sa solicitati reprogramare la judetul dvs. In municipiul Bucuresti pentru disciplina Educatoare deja s-au folosit 752 pozitii!!! Daca sunteti in acest caz si nu puteti reprogama in judetul dvs va rugam sa ne comunicati acest lucru pe mailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ...Va multumim pentru intelegere!

Programare probe practice - Educatie fizica si sport - Click aici - Candidaţii nu sunt primiţi la probă fără adeverinţă medicală, în care se menţionează „apt pentru susţinerea probei practice”.  Este valabila de oriunde, nu neaparat medicina muncii, atata timp cat scrie textul de mai sus...

!!! Adeverinta medicala de mai sus este necesara doar pentru cei care sustin proba practica...nu si pentru cei care sustin inspectie la clasa!!!

Adeverinta medicala valabila pentru inscrierea la concursul de titularizare este doar cea emisa de Medicina Muncii sau de un medic care pe parafa are specificat acest lucru.