Lista punctajelor - pretransfer 2022 (discipline arondate Is3) - Click aici

Pentru ierarhizarea candidatilor la nivelul unitatii unde acestia isi vor depune solicitari de acorduri se va tine cont de art. 57 (5) ....din Metodologia cadru aprobata prin OM 5578/2021

             La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:

 • cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
 •  cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
 •  cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate, în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate;
 • cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;

Exemplu -

 • BUC-BUC                      - INVATATOR - INVATATOR
 • JUDET - BUCURESTI   - INVATATOR - INVATATOR
 • BUC-BUC                     -  EDUCATOARE - INVATATOR
 • JUDET BUCURESTI    -  EDUCATOARE - INVATATOR

 

Programare inspectii la clasa Pretransfer perioada 28-29.03.2022 - pentru cadrele didactice care si-au depus dosar de pretransfer si solicita o alta disciplina decat cea pe care este titulara (TITULAR EDUCATOARE SI DORESTE PRETRANSFER PE INVATATOR, ED.FIZICA SPECIALITATI - DORESC PRETRANSFER PE EDUCATIE FIZICA SI SPORT) - Click aici

 • Model cerere pentru dosarul care trebuie depus la inspectoratul scolar in perioada 22-25.03.2022 - Click aici
 • Model cerere pentru dosarul care trebuie depus la unitate/unitati in perioada 28-30.03.2022 - Click aici
 • Lista posturilor si conditiile specifice vor fi afisate in data de 22.03.2022 - Click aici (posturile hasurate cu portocaliu au conditii specifice, cele evidentiate cu rosu necesita diferite avize (invatamant special, avize cult, avize alternative educationale, invatamant particular etc.)  
 • Lista conditiilor specifice - Click aici

Pasii de urmat pentru cadru didactic care solicita petransfer:

 1. Intocmirea dosarului pentru depunerea la inspectoratul scolar unde este arondata disciplina (la Is3 se depun dosare pentru Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport) in perioada 22.03-25.03.2022.

Dosarul se va intocmi respectand ordinea din cererea catre Inspectorat, aflata mai sus, si fisa de evaluare a cadrelor didactice Click aici aprobata in ianuarie 2022 de catre ISMB.

 1. In urma evaluarii dosarului, in data de 28.03.2022 vor fi eliberate adeverintele cu punctajul stabilitt in urma verificarii, dupa care candidatul va trebui sa depuna dosar / dosare la unitatea/unitatile unde doreste pretransferul – in perioada 28-30.03.2022
 1. Pana in data de 31.03.2022 comisiile de mobilitate ale unitatilor de invatamant analizeaza dosarele primite si aplica conditiile specifice pe care le-au aprobat in CA unitatii (acolo unde este cazul) si apoi emit acorduri/refuzuri pentru dosarele respective.

Atentie! Persoanele care schimba specializarea prin pretransfer (ex. de pe educatoare pe invatator) sustin obligatoriu o inspectie la clasa programata de catre ISMB, despre care vom reveni cu detalii. In cazul in care unitatea la care se doreste pretransferul mai are printre conditiile specifice si inspectie la clasa candidatul va desfasura in cazul acesta 2 inspectii.

 1. In perioada 31 martie - 01 aprilie solicitantii aduc acordul/acordurile la inspectoratul unde este arondata disciplina si tot in acelasi timp se pot depune contestatii la ISMB pentru refuzul primit de catre unitate
 1. In ziele de 7-8 aprilie va avea loc sedinta publica de repartitie, date privind locatia si graficul vor fi anuntate ulterior.

 

Program depunere dosare IS3 (pentru disciplinele Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport / Educatie fizica si sport specialitati:

Marti - 22.03.2022 - Joi 24.02.2022 - orele 09.00-15.00

Vineri - 25.03.2022 - orele 09.00-12.00

Etape pentru modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

 • Termen: 14 martie 2022

b) depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

 • Perioada: 14-15 martie 2022

c) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

 • Termen: 16 martie 2022

d) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

 • Perioada: 16-18 martie 2022

e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

 • Termen: 21 martie 2022

 

 • Model cerere detasare in interesul invatamantului - Click aici
 • Model cerere detasare concurs specific - Click aici
 • Model cerere concurs titularizare 2022 - Click aici
 • Model cerere continuitate 2022-2023 (art.63+art.87) - Click aici
 • Model cerere angajare in baza notei 2021-2016 (pentru cei care au nota/media minim 7) - Click aici
 • Model cerere angajare in baza notei 2021-2019 (pentru cei care au nota/media intre 5 si 7) - Click aici

Fisa de evaluare a personalului didactic (Anexa 2 la Metodologia miscarii de personal aprobata prin OME 5578/2021), aprobata de ISMB pentru anul scolar 2022-2023 - Click aici

Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.852/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și  specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul
preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022 - Click aici

Metodologia miscarii de personal 2022-2023 - Click aici

Calendarul miscarii de personal 2022-2023 - Click aici