1. Candidaţii care solicita repartizare in baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2021 nu sunt obligați sa susțină inspecție la clasa sau proba practica. Repartizarea acestora se va realiza in baza notei obtinute la proba scrisa, conform anexai 18 la Metodologie
 
2. Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice pe perioada determinata, detasare in interesul invatamantului, detasare in interesul învăţământului pentru restrangere nesolutionata, detasare la cerere prin concurs specfic (in baza punctajului)  nu trebuie sa sustina inspectie la clasa daca trec dupa o specializare pe alta (daca trec pe posturi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare). Acestia trebuie sa sustina si sa promoveze doar probele practice (cu nota minimum 5)/orale (calificativ admis) pentru posturile care necesita astfel de probe.
 
3. Cadrele didactice titulare care participa la concurs pot fi detasate la cerere daca in cadrul concursului obtin cel putin nota 5, atat la inspectia speciala la clasa sau la proba practica, cat si nota cel putin la proba scrisa. 
 
4. Cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice pe perioada nedeterminata transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate trebuie sau pretransfer prin schimb de posturi trebuie sa sustina inspectie la clasa daca trec dupa o specializare pe alta (daca trec pe posturi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare) si sa obtina cel putin nota 7, conform art. 4 alin. (7) din Metodologie. Acestia trebuie sa promoveze probele practice (cu nota minimum 7)/orale (calificativ admis) pentru posturile care necesita astfel de probe.