Validarea dosarelor pentru disciplinele educatoare si invatatoare se va face in perioada 18-20 mai 2022.

Candidatii pentru educatie fizica si sport nu mai valideaza, ei au validat in momentul inscrierii.

Absolventii 2022 nu valideaza in aceasta perioada, ei vor valida dupa ce vor aduce adeverintele de la bacalaureat / licenta!

In cadrul acestui subiect vor fi afisate programarile pentru inspectia la clasa, pana in data de 20.05.2022 (inspectiile incep pe data de 24 mai 2022). Cei care doresc echivalarea cu inspectiile de la Definitivat sustinute in Bucuresti vor merge cu procesele verbale la unitatea unde vor fi repartizati pentru inspectia la clasa si vor echivala acolo!

Adeverinta medicala valabila pentru inscrierea la concursul de titularizare este doar cea emisa de Medicina Muncii sau de un medic care pe parafa are specificat acest lucru.

Pentru cei care doresc incrierea pe posturi de educator-puericultor, va rugam sa consultati acest document (extras din centralizator) - Click aici

In consecinta pentru angajare pe perioada nedeterminata (pe posturi titularizabile de educator - puericultor, candidatul trebuie sa aiba specializarea Educator-puericultor in cadrul Liceului Pedagogic!

Candidatii care doresc repartitie in municipiul Bucuresti si se inscriu la examenul de titularizare in alt judet trebuie sa se inscrie si in Bucuresti pentru a sustine inspectia la clasa. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care doresc inscriere si in alt judet. Inspectia la clasa trebuie sustinuta in ambele judete pentru a avea posibilitatea de a alege repartitie pe posturi titularizabile intr-unul din judetele alese pentru inscriere.

Proba scrisa se va sustine in unul din cele 2 judete in care candidatul este inscris. Ex. un candidat s-a inscris in judetul Timis si in acelasi timp in municipiul Bucuresti...va sustine inspectia la clasa in ambele judete, urmand sa isi aleaga unde va sustine proba scrisa....dupa afisarea rezultatelor isi va alege judetul in care va dori repartitie pe un post titulrarizabil.

Se echivaleaza inspectia la clasa cu inspectiile sustinute la definitivat doar pentru cei care sustin Definitivatul in municipiul Bucuresti. Ex. un candidat este inscris in judetul Timis unde este inscris si la definitivat...va echivala in judetul Timis inspectia la clasa cu inspectiile de la definitivat, urmand ca in Bucuresti sa sustina inspectia la clasa...aceeasi procedura este valabila si pentru cei inscrisi in Bucuresti la definitivat si doresc inscrierea si in alt judet...vor merge pentru a sustine acolo inspectia la clasa!

In cadrul acestui subiect va vom anunta cand ajung la noi deciziile semnate de la pretransfer! Inca sunt la semnat la ISMB.

In perioada 09-17 mai 2022 se depun la sediul Is3 dosare pentru urmatoarele etape:

 1. Inscriere la concursul de titularizare - sesiunea 2022
 2. Detasare prin concurs specific
 3. Continuitate conform art. 87 (note intre 5-7 sau note peste 7 dar fara grad didactic sau inscris la definitivat 2022)
 4. Continuitate conform art. 63 - pentru cei care nu au depus in perioada 27-02.05.2022
 5. Angajare in baza notei de la CNU 2021, 2020, 2019 (note intre 5-7)
 6. Angajare in baza notei de la CNU 2021, 2020, 2019 ,2018, 2017, 2016 (doar cei care au media/nota minim 7 la aceste concursuri)

Cererile le gasiti pe prima pagina a site-ului in cadrul subiectului Tipzate miscare de personal 2022-2023

!!! Atentie !!! Daca un candidat are nota 7 in anul 2019 si in anul 2021 a luat sub 5 nu isi poate depune dosar in baza notei din 2019!!! Nota sub 5 obtinuta intr-un an sterge istoricul notelor obtinute anterior!!!

Cei care isi depun dosar de inscriere la concursul national sesiunea 2022 si beneficiaza si de continuitate pe art.87 sau vor sa isi depuna dosar si in baza notei VOR FACE UN SINGUR DOSAR la care vor adauga cererile respective la inceput!

Va rugam sa aveti dosar cu sina - cartonat sau de plastic. NU DOSAR PLIC!!!

La ISMB sector 3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport

INTERVAL ORA DEPUNERE DOSARE:

LUNI - JOI - 09.00- 16.00

VINERI - 09.00 -13.00

 

Site-ul oficial Titularizare 2022 - aici veti gasi programele valabile pentru concursul din 13 iulie 2022 - Click aici

Lista posturilor propuse pentru angajare pe perioda nedeterminata (discipline arondate ISMB Sector 3) - Click aici - posturile evidentiate cu rosu necesita anumite avize evidentiate in coloanele respective (aviz unitate invatamant particular, aviz cult, aviz alternativa). Pentru posturile din invatamantul particular va trebuie adeverinta din partea unitatii ca este de acord cu ocuparea postului de catre dvs.

Va rugam pe cat posibil sa veniti cu cererile deja listate si completate, pentru a asigura un flux mai rapid la primire-introducere dosare...Va multumim pentru intelegere!

Actele necesare la dosarul de titularizare sunt urmatoarele: (asezate in dosar in ordinea de mai jos)

 1. Declaratie veridicitate continut dosar - Click aici
 2. Fisa de inscriere 2022 - Click aici
 3. Cererea de inscriere la concurs - Click aici
 4. Copie CI/BI
 5. Copie certificat de nastere si casatorie (pentru cei care si-au schimbat numele) sau alte acte doveditoare (act divort etc)
 6. Copii dupa actele de studii + foile matricole...Nu se pun la dosar decat actele de studii care permit sustinerea probei scrise in specialitate (ex. daca o persoana se inscrie pentru Educatoare nu-si va pune la dosar facultatea de marketing spre ex...ci doar liceul pedagogic sau facultatea de stiinte ale educatiei cu specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar / colegiul de institutori etc). Pentru candidatii de educatie fizica si sport se vor atasa si modulele psihopedagogice + foile matricole (modulul 1 obligatoriu / si modulul 2 dupa caz). Absolventii de lunga durata, promotii pana in 2009 nu au nevoie de modulul psihopedagogic separat daca acesta se regaseste in foaia matricola!
 7. Copie de pe actul de numire (titularizare sau repartizare pe perioada viabilitatii postului (doar cei care sunt la momentul inscrierii titulari sau angajati pe viabilitatea postului)
 8. Adeverinta de vechime efectiva in invatamant (doar pentru cei care sunt deja angajati in invatamant)
 9. Copie Revisal (doar pentru cei care sunt deja angajati in invatamant)
 10. Copie avize/atestate necesare ocuparii unui post care solicita aceste avize (step by step, waldorf, invatamant particular) - doar daca este cazul!
 11. Avizul/adeverinta medicala emis/emisa de un medic sau cabinet de medicina a muncii, din care sa rezulte ca SUNT APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT (este obligatorie aceasta fraza!)
 12. Declaratie pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didacticeCLICK AICI
 13. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care cadrul didactic este angajat privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani incheiati si de pe parccursul anului scolar in curs ((doar pentru cei care sunt deja angajati in invatamant)
 14. Cazier judiciar in original
 15. Certificat de integritate comportamentala (in cazuri exceptionale daca un candidat nu prezinta certificatul de integritate comportamentala la dosar in perioada de inscriere, acesta se depune obligatoriu la unitatea de invatamant, la data prezentarii pentru incheierea noului contract de munca
 16. Model adeverinta pentru cei angajati pe viabilitatea postului in anul scolar 2021-2022 pentru care unitatea doreste modificarea CIM in perioada nedeterminata - CLICK AICI (daca unitatea este de acord cu modificarea CIM in perioada nedeterminata candidatul inscris la concursul de titularizare - sesiunea 2022 este obligat sa aiba aceasta adeverinta la dosar in momentul inscrierii!!!)

​!!! Pentru cei care au avut dosare in anii anterior nu se va completa dosarul. (arhiva nu se afla la sediul Is3)..fiecare candidat va avea documentele enumerate mai sus

Documentele evidentiate cu "verde" le vor aduce doar cei care se incadreaza in specificatiile de mai sus.

Pentru absolventii 2022 este nevoie doar de documentele de la punctele: 1, 2, 3, 4 (adeverinta de la facultate sau liceu pedagogic din care sa reiasa media de la licenta/bacalaureat si media anilor de studiu), 9, 10, 12 si 13

Centrul de concurs pentru disciplinele arondate sectorului 3 va fi SCOALA GIMNAZIALA NR. 195 (strada Lunca Bradului nr.2 Sector 3) SI LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI (Aleea Fuiorului nr.9 Sector 3)

 

Depunerea dosarelor pentru continuitate pe art.63 se face in perioada 27.04.-02.05 pentru disciplinele arondate Is3 (educatoare, invatatori, educatie fizica si sport).

Art.63 - cadre didactice care au minim nota 7 la examenul de titularizare din 2020 sau 2021 si care au minim definitivatul sau sunt inscrise la definitivat sesiunea 2022.

           - pentru invatatorii care au continuitate la clasa este valabila si media 7 obtinuta la concursurile din 2019 / 2018 (pentru aceasta este nevoie de o adresa din partea unitatii in care se specifica ca aveti continuitate la clasa)

!!! Pentru cei care au nota intre 5-7, indiferent de grad, dosarele se depun in perioada 9-17 mai, odata cu dosarul de titularizare, daca este cazul. Acestia beneficiaza de art. 87 nu de art.63 unde conditia este nota/media minim 7 si grad didactic definitivat sau inscris la def 2022...dar cu nota/media minim 7!!!

Sedinta publica pentru Pretransfer, la nivelul disciplinelor sectorului 3 (Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport) va avea loc in data de 07 aprilie 2022 la Colegiul Tehnic Mihai Bravu (etaj 1 - amfiteatru)  dupa urmatorul grafic:

 • Educatie fizica si sport - 10.00-10.30
 • Educatoare - 10.30 - 12.00
 • Invatatori - 12.30 - 15.00