Avand in vedere ca biroul Resurse Umane se afla in concediu in perioada 03.08.2022 - 15.08.2022 vom posta aici cateva anunturi:

- cadrele didactice care si-au depus dosar de continuitate pe baza art.63 si erau inscrise la definitivat sesiunea 2022 - pe care nu au promovat-o se incadreaza acum pe art.87...asta inseamna ca in data de 18.08.2022 posturilor lor pot fi ocupate de cadre didactice participante la concursul de titularizare din 2022 si au obtinut media 7.00 (de data asta la aceasta sedinta pot veni si cei care au luat nota 6 la proba scrisa dar au nota 10 la inspectia la clasa!!!)

- cadrele didactice care au obtinut nota sub 5 la concursul din 13 iulie 2022 ...li se anuleaza istoricul notelor...

- pentru cei cu continuitate cu art.87 ocuparile se vor face administrativ dupa data de 22.08.2022, inainte de sedinta publica din 23 august 2022. Cei care sunt de educatie fizica si sport si mai au nevoie de ore, se vor regasi in ierarhie pentru sedinta din 23 august 2022

- toate deciziile pentru etapele anterioare vor fi eliberate in data de 30-31 august 2022. Vom posta pe site-ul www.ismb3.ro anunt pe parcurs ce deciziile vor ajunge semnate la Is3

- pentru cei care nu au sustinut concurs sesiunea 2022 si nu note in sesiunea 2020 si 2021 ii rugam sa urmareasca site-ul nostru si www.ismb.edu.ro pentru noi anunturi incepand cu 24.08.2022

In data de 16 august primim dosare de detasare prin concurs specific (cu punctaj) pentru cadrele didactice titulare anterior 2022, precum si cereri de repartizare in baza notei pentru cei care nu au depus cererea in perioada primirii dosarelor de titularizare. Atentie!!! Cei care au obtinut nota sub 5 la concursul din 13 iulie 2022 nu isi pot depune cereri in baza notelor din anii precedenti deoarece istoricul notelor s-a sters.

In data de 17 august vom posta o lista cu ocuparile facute pentru cei cu art.63 care au obtinut definitivatul in 2022 si au avut dosar depus la Is3

Tot in data de 17 august va fi postata si lista posturilor pentru sedinta din 18 august 2022 unde participa cadrele didactice care au obtinut minim media 7.00 la concursul din 13 iulie 2022 (media se face in felul urmator...

(NOTA SCRIS*3 + NOTA INSPECTIE LA CLASA/PROBA PRACTCA)/4

 

Avand in vedere s-au primit mai multe mailuri referitoare la faptul ca unele cadre didactice care au obtinut repartitia in data de 29 iulie nu au reusit sa anunte unitatea deoarece nu s-a raspuns la telefon, mail etc venim cu o precizare...

  • fiecare unitate din municipiul Bucuresti, prin intermediul inspectoratelor de sector au primit lista posturilor ocupate in urma sedintei din 29.07 / 01.08.2022, asa ca informatia privind repartitia dvs a ajuns la unitatea respectiva....dat fiind ca e perioada de concedii este posibil sa nu vi se raspunda la telefon sau mail...din momentul in care este emisa decizia aveti obligatia sa va prezentati la unitate iar decizia va fi eliberata pe data de 30-31 august 2022 (s-au primit mailuri ca daca in 3 zile nu se poate anunta unitatea se pierde postul...TOTAL GRESIT!!!)..adresa pe care ati primit-o in sedinta din 29 nu este DECIZIE de repartizare ci doar O ADRESA DE INSTIINTARE catre unitatea unde ati optat si catre dvs pentru a va informa ca DECIZIA o veti ridica in data de 30-31 august.
  • o alta precizare este pentru cei care s-au titularizat in sedinta din 29 iulie si doresc detasare sau schimb de post...aceste etape se pot face dupa data de 01.09.2022...vom reveni cu noutati dupa data de 16 august!

 

In data de 16 august 2022 vor fi facute ocuparile pentru dosarele de detasare in interesul invatamantului depuse in perioada 9-17.05.2022 si ocuparile pentru dosarele depuse pentru art.63 care au obtinut definitivatul in 2022.

Ierarhia si lista posturilor pentru sedinta din 18 august 2022 va fi afisata in data de 17 august!

Locatia pentru sedinta publica din 01.08.2022 este Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sos.Mihai Bravu nr. 428 - etajul 1 - AMFITEATRU

  • Educatie fizica si sport - 09.00-09.30
  • Invatatori - 10.00-11.00
  • Educatoare - 11.30-13.00

Lista cadrelor didactice cu statut anterior titular care pot participa la sedinta din 01.08.2022 (cadre didactice cu statut anterior titular si care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa din 13 iulie 2022 si nu au fost repartizate in data de 29 iulie 2022) - Click aici

Lista cadrelor didactice cu statut anterior angajat pe viabilitatea postului care pot participa la sedinta din 01.08.2022 (cadre didactice cu statut anterior angajat pe viabilitatea postului si care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa din 13 iulie 2022, au adeverinta de la unitate ca postul pe care il ocupa este pe perioada nedeterminata si nu au fost repartizate in data de 29 iulie 2022) - Click aici

 

 

Procedura ISMB de vizualizare a lucrarilor scrise de la concursul de titularizare din 13 iulie 2022 - Click aici

Calendar + declaratie vizualizare lucrari scrise - Click aici

Rezultate finale dupa contestatii - proba scrisa concurs titularizare - sesiunea iulie 2022 - Click aici

Ierarhie invatatori - Click aici

Ierarhie educatoare - Click aici

Ierarhie educatie fizica si sport - Click aici

La disciplina Educatoare in limba germana - Perko Simona Adina - media 8.80 (8.40 scris + 10 inspectia la clasa)

La disciplina Educatoare in limba maghiara - Laczko Erika - media 8.72 (8.30 scris + 10 inspectia la clasa)

In lista se afla inclusiv candidatii angajati pe viabilitatea postului / tititulari, care au obtinut note peste 7.00. Ei pot opta fie in sedinta din 29 iulie daca doresc un alt post, fie sa vina pe data de 01.08.2022 pentru a trece pe perioada nedeterminata pe postul ocupat pe viabilitate sau in cazul celor titulari deja sa se transfere prin nota de la concurs.

Pentru cei care au obtinut definitivatul anul acesta, ei inca nu sunt trecuti cu acest statut, deoarece rezultatele finale la definitivat vor intra in vigoare cu 01.09.2022 prin ordin de ministru.

Pentru departajare la medii egale, s-a tinut cont de Art.65 alin 1 din Metodologia miscarii de personal aprobata prin OM 5578/2021

Art. 65 (1) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine: 

a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă); 

c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I; 

d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;

e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;

f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15; 

g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. 

Sedinta publica va avea loc la Colegiul Tehnic Mihai Bravu din sos.Mihai Bravu nr. 428 - AMFITEATRU CLADIRE PRINCIPALA COLEGIU - ETAJ 1

  • Educatie fizica si sport - 09.00-09.30
  • Invatatori - 09.30-10.30
  • Educatoare - 11.00-17.00

​!!! Candidatii care se afla in imposibilitatea participarii fizice la sedinta publica din 29.07.2022 (covid, internare spital) vor trimite pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. documentul medical scanat care sa ateste acest lucru, precum si numele,prenumele, telefonul mobil, disciplina pentru care candideaza pana cel tarziu 28.07.2022 ora 14.00

Lista posturilor propuse pentru angajare pe perioda nedeterminata (discipline arondate ISMB Sector 3) - Click aici - posturile evidentiate cu rosu necesita anumite avize evidentiate in coloanele respective (aviz unitate invatamant particular, aviz cult, aviz alternativa). Pentru posturile din invatamantul particular va trebuie adeverinta din partea unitatii ca este de acord cu ocuparea postului de catre dvs.

 

Sedinte publice de repartitie - perioada iulie -  august 2022

1. 29 iulie 2022

​- repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 74 alin (3) - repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8) (, la concursul naţional, sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației;

Art. 64 . alin (8)Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

- pe scurt la sedinta din 29 iulie participa cadrele didactice care au sustinut inspectia la clasa in municipiul Bucuresti, indiferent de unde au sustinut proba scrisa si care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa.

2. 01 august 2022

- repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației

- repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).

- pe scurt la sedinta din 01 august participa cadrele didactice care la momentul sustinerii concursului au fost titulare fie in sistem de stat / fie in privat (acreditat), pot opta pentru posturi cu viabilitatea intre 1-5 ani pentru a face un transfer prin concurs.

- de asemenea, in data de 1 august 2022 la sedinta participa si cadrele didactice angajate pe viabilitatea postului incepand cu 01.09.2022 care au obtinut minim nota 7 la proba scrisa. - posturile acestei categorii se publica in cadrul sedintei pe baza adeverintei eliberate de unitatea de invatamant si care se afla la dosarul depus de candidat.

3. 18 august 2022

- repartitia candidatilor care au sustinut inspectia la clasa in municipiul Bucuresti, indiferent de unde au sustinut proba scrisa,  si au obtinut cel putin nota/media de repartizare 7 la concursul national - sesiunea 2022

4. 22 august 2022

- detasarea la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor

5. 23 august 2022

- repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2022-2023, conform art. 63 si 87

- repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

Anexa 18 - click aici