Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; - 30 martie 2021
 • depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului; 30martie-2aprilie 2021
 • verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar; - 6-7 aprilie 2021
 • soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei - 8 aprilie 2021
 • Inregistrarea cererilor, insotite de documentele prezicate in acestea, la inspectoratele scolare - 5 - 11 martie 2021
 • afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar (www.ismb.edu.ro si www.ismb3.ro) a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate - 15 martie 2021 - Click aici pentru a vizualiza punctajele
 • înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate - 15-16 martie 2021 la sediul ISMB (strada Icoanei nr. 19 sector 2 Bucuresti)
 • soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare; - 25 martie 2021 (locatia si graficul sedintei va fi afisat cu 2 zile inainte pe pagina www.ismb3.ro)

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit.i)-m). din calendarul miscarii de personal.

 

Lista posturilor pentru miscarea de personal - an scolar 2021-2022 - Click aici

 • Anexa 2 - Fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 - Click aici
 • Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - Click aici
 • Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer /(pentru dosarul depus la unitatea de invatamant) - Click aici (pe perioada starii de alerta aceasta cerere nu se va lua in  calcul)
 • Cerere tip pentru angajare pe perioada viabilitatii postului (pentru dosar inspectorat) - Click aici
 • Cerere tip pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2021 - Click aici
 • Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2018 - Click aici
 • Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2015 (minim nota/media 7) - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului 2021-2022 - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific 2021-2022 - Click aici
 • Click aici pentru site-ul titularizare.edu.ro unde gasiti programele de concurs si posturile actualizate dupa fiecare etapa de miscare de personal.

 

Pentru sedinta publica din data de 20.05.2021 nu sunt posturi disponibile la disciplinele arondate sectorului 3.

 • Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022 - Click aici