• Inregistrarea cererilor, insotite de documentele prezicate in acestea, la inspectoratele scolare - 5 - 11 martie 2021
  • afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar (www.ismb.edu.ro si www.ismb3.ro) a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate - 15 martie 2021 - Click aici pentru a vizualiza punctajele
  • înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate - 15-16 martie 2021 la sediul ISMB (strada Icoanei nr. 19 sector 2 Bucuresti)
  • soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare; - 25 martie 2021 (locatia si graficul sedintei va fi afisat cu 2 zile inainte pe pagina www.ismb3.ro)

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit.i)-m). din calendarul miscarii de personal.