Lista posturilor pentru etapa de pretransfer (discipline arondate sectorului 3) - Click aici

In aceasta lista se afla posturile care pot fi ocupate in etapa de pretransfer...sunt scoase din lista afisata pe titularizare.edu.ro posturile rezervate,  posturile care provin din reducerea normei de la 18 la 16 sau care contin ore din reducerea normei (aici ne referim la posturile de educatie fizica si sport)

Sunt evidentiate cu rosu posturile care necesita diferite avize (aviz culte, alternativa educationala, proba de limba, atestat educatie speciala, aviz unitate particulara etc)

Programul de depunere al dosarelor de pretransfer pentru disciplinele arondate sectorului 3 este urmatorul:

 • Vineri - 9.04.2021 - ora 9.00-14.00
 • Luni - 12.04.20201 - ora 09.00-16.00
 • Marti - 13.04.2021 - ora 09.00-16.00
 • Miercuri - 14.04.2021 - ora 09.00-16.00

Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte privind organizarea cat mai riguroasa si corecta a dosarului in sensul ca trebuie respectata ordinea documentelor din cerere iar pentru punctul 8 - reprezentand detalierea punctului IV.1.2.3.4.5 din Anexa 2 - Fisa de evaluare a cadrului didactic aprobata de fiecare ISJ in parte (pentru municipiul Bucuresti o gasiti la sectiunea Tipizate....mai jos in pagina principala a acestui site)

La dosarul dvs veti completa si aceasta anexa - Click aici

Va rugam daca este posibil sa depuneti dosarul fizic in intervalul mai sus mentionat. In situatii exceptionale dosarul poate fi depus si online accesand acest link - Click aici pentru depunere dosar online (este nevoie sa aveti o adresa de gmail pentru a incarca in formular dosarul! Online trebuie scanata separat cererea iar dosarul trebuie sa fie scanat intr-un singur fisier PDF, respectand ordinea documentelor din cerere). Nu depuneti dosare online de azi deoarece nu vor fi luate in considerare!

 

Sedinta pentru restrangere de activitate se va desfasura la sediul Is3 in data de 25.03.2021 - ora 11.00

 • Informatii pentru solicitanti - adeverinte de luare in evidenta a cererilor (detasare si pretransfer) Click aici/
 • Model de solicitatre adeverinta pretransfer Click aici
 • Model de solicitare adeverinta detasare Click aici

Pretransferul personalului didactic.

!!! La etapa de pretransfer 2021, din cauza situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare...optiunea cadrului didactic va fi stabilita in sedinta publica, in ordinea prevazuta de metodologie ...

1. Titular in aceeasi disciplina - Bucuresti - Bucuresti...ex. titular pe invatator Bucuresti - solicita invatator Bucuresti

2. Titular in aceeasi disciplina - Judet - Bucuresti - titular pe invatator in alt judet - solicita invatator Bucuresti

4. Titular in alta disciplina - Bucuresti - Bucuresti - titular invatator Bucuresti - solicita educatoare Bucuresti

5. Titular in alta disciplina - Judet - Bucuresti - titular invatator in alt judet - solicita educatoare Bucuresti

 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021
 • afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; - 8 aprilie 2021 - in cazul in care starea de alerta va fi prelungita nu se va tine cont de acest punct
 • depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021
 • afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri; - 15 aprilie 2021
 • înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate; - 15-16 aprilie 2021
 • soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021

​Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i)(i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l)  din calendarul miscarii de personal (in sensul ca nu se mai depun dosare la nivelul unitatilor, nu se mai emit acorduri de principiu de la unitati, totul se va desfasura in sedinta publica din 26 aprilie 2021) 

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; - 30 martie 2021
 • depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului; 30martie-2aprilie 2021
 • verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar; - 6-7 aprilie 2021
 • soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei - 8 aprilie 2021
 • Inregistrarea cererilor, insotite de documentele prezicate in acestea, la inspectoratele scolare - 5 - 11 martie 2021
 • afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar (www.ismb.edu.ro si www.ismb3.ro) a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate - 15 martie 2021 - Click aici pentru a vizualiza punctajele
 • înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate - 15-16 martie 2021 la sediul ISMB (strada Icoanei nr. 19 sector 2 Bucuresti)
 • soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare; - 25 martie 2021 (locatia si graficul sedintei va fi afisat cu 2 zile inainte pe pagina www.ismb3.ro)

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit.i)-m). din calendarul miscarii de personal.

 

Lista posturilor pentru miscarea de personal - an scolar 2021-2022 - Click aici

 • Anexa 2 - Fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 - Click aici
 • Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - Click aici
 • Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer /(pentru dosarul depus la unitatea de invatamant) - Click aici (pe perioada starii de alerta aceasta cerere nu se va lua in  calcul)
 • Cerere tip pentru angajare pe perioada viabilitatii postului (pentru dosar inspectorat) - Click aici
 • Cerere tip pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2021 - Click aici
 • Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2018 - Click aici
 • Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2015 (minim nota/media 7) - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului 2021-2022 - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific 2021-2022 - Click aici
 • Click aici pentru site-ul titularizare.edu.ro unde gasiti programele de concurs si posturile actualizate dupa fiecare etapa de miscare de personal.

 

Pentru sedinta publica din data de 08.04.2021 nu sunt posturi disponibile pentru disciplinele arondate sectorului 3.