Documentele necesare pentru evaluatorii inspectiilor la clasa:

  1. Cadrul legal - Click aici
  2. Declaratie membru evaluator - Click aici
  3. Fisa atributii - Click aici
  4. Model fisa inspectie - Click aici
  5. Formular rezultate - Click aici
  6. Proces verbal predare-primire - Click aici