• Inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantre/rezervate - 22-29 mai 2019
  • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - 30-31 mai 2019 
  • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - pentru absolventii 2019 - 10-12 iulie 2019
  • Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa - 03 iunie 2019
  • Desfasurarea probei scrise - 17 iulie 2019
  • Comunicarea rezultatelor - 23 iulie
  • Inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare - 23-24 iulie
  • Comunicarea rezultatelor finale - 30 iulie 2019
  • Repartizarea candidatilor conform art.62 alin 8 - Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. ​ - 31 iulie 2019

​ATENTIE!!! Conform art.90 alineatul 5 din OMEN 3886/2019 - "Candidatul fara statut de titular in invatamantul preuniversitar, care participa la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019 si nu obtine cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa, nu poate fi incadrat, in anul scolar 2019-2020 pe un post didactic/o catedra in concordanta cu disciplina la care nu a obtinut nota 5 la proba scrisa"

Inspectiile de la definitivat se echivaleaza cu inspectiile pentru examenul de titularizare doar pentru candidatii inscrisi la examenul de definitivat in municipiul Bucuresti - sesiunea 2019

​Site-ul oficial al MEN pentru Titularizare 2019 unde gasiti programele dupa care se sustine proba scrisa si alte informatii necesare- Click aici -