• ​Ordinul MEN 3862/04.04.2019 privind suspendarea aplicarii unor prevederi si decalarea unor termene si perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020 Click aici