• Inspectii la clasa - disciplina - Educatoare in limba romana - Click aici
  • Inspectii la clasa - disciplina - Invatatoare in limba romana - Click aici
  • Inspectii la clasa - minoritati (Invatator germana, Educatoare germana, Educatoare maghiara) - Click aici
  • Inspectii la clasa - disciplina - Educatie fizica si sport - Click aici
  • Probe practice si orale - Educatie fizica si sport - Click aici

Cei care sustin proba practica se vor prezenta in echipament sportiv adecvat si vor avea adeverinta medicala in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice" conform anexei nr.10 din Metodologia miscarii de personal aprobata prin OMEN 5485/2017

  • Reprogramari inspectii la clasa - Click aici
  • Reprogramari inspectii la clasa 17.05.2018 - Click aici
  • Reprogramari inspectii la clasa pentru data de 05.06.2018 - Click aici

Cei care au solicitat echivalarea inspectiei la clasa, fiind inscrisi in Bucuresti la examenul de definitivare, vor urmari locatia unde au fost repartizati si vor duce la acea unitate copie conform cu originalul de pe ambele procese verbale, urmand a fi echivalate de catre membrii comisiei de inspectie la clasa din locatia respectiva. !!! Cei care nu au sustinut si a doua inspectie la clasa, urmand a o sustine ulterior, vor anunta la locatia respectiva acest lucru, urmand sa duca ambele procese verbale la finalizarea celei de-a doua inspectii la clasa.

ATENTIE!!! Daca la definitivat sunteti inscris pe Educatoare si inspectia la clasa o sustineti pe educatoare, IAR la titularizare v-ati inscris pe INVATATOR, NU SE ECHIVALEAZA INSPECTIA LA CLASA !!!