• ​Model cerere titularizare conform art.253 - 2018 - Click aici
 • Prevederi legale titularizare conform art.253 - 2018 - Click aici

Calendar titularizare conform art.253:

 • 03-12.04.2018 - Candidatii depun dosarele de inscriere la inspectoratele de sector (unde este arondata disciplina) - pentru sectorul 3 primim dosare de educatie fizica si sport +  specialitati, invatatori si educatoare.
 • 13.04.2018 - ISMB analizeaza si aproba in comisia de mobilitate lista solicitarilor admise
 • 16.04.2018 - Sedinta publica de repartizare.
 1. Cadrul legal - pretransfer 2018 - Click aici
 2. Fisa evaluare cadre didactice 2018 (anexa 2)- Click aici
 3. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 4. Anexa cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 5. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la unitate - Click aici
 6. Model cerere schimb de post - intre doua cadre didactice care schimba intre ele posturile - Click aici
 7. Model instiintare ISMB privind acordul / refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 8. Model instiintare candidat privind refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 9. Model raport comisie de mobilitate unitate cu privire la cererile de pretransfer primite - Click aici
 10. Model adeverinta post (pentru cei care solicita pretransferul, se completeaza de catre unitatea unde candidatul este titular) - Click aici

Calendar pretransfer:

 • 30 martie 2018 - afisarea posturilor
 • 3-12 aprilie 2018 - depunerea cererilor la inspectoratele scolare (unde este arondata disciplina)
 • 13 aprilie 2018- afisarea punctajelor cadrelor didactice inscrise la pretransfer
 • 16-17 aprilie 2018- inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate
 • 18 aprilie 2018- solutionarea contestatiilor privind punctajele acordate
 • 13-26 aprilie 2018 - desfasurarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale de profil, de catre comisia stabilita la nivelul inspectoratului scolar (pentru cei care sunt titulari pe o disciplina si solicita pretransfer pe o alta...ex. titular pe educatoare - solicita pretransfer pe invatator, titular pe educatia fizica si sport - atletism - solicita pretransfer pe educatie fizica si sport / si invers...)
 • 16-26 aprilie 2018 - depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant.
 • 27 aprilie 2018 - analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/ acordului de principiu pentru pretransfer.
 • 27 iulie 2018 - solutionarea cererilor de pretransfer in sedinta de repartizare.

In data de 22.03.2018 sedinta publica la sediul Is3 va fi la ora 10.00.

Posturi sedinta publica 22.03.2018 - Click aici

 • Fisa evaluare cadre didactice 2018 (anexa 2)- Click aici
 • Metodologia miscarii de personal 2018-2019 aprobata prin OMEN 5485/2017 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal 2018-2019 aprobata prin OMEN 5485/2017 (modificat prin OMEN 3017/2018) - Click aici
 • Fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici