Notele la proba scrisa din data de 12 iulie 2017 - Click aici

Notele la proba scrisa din data de 12 iulie 2017 - dupa contestatii - Click aici

 • Ierarhie sedinta 26 iulie 2017 - Educatie fizica si sport - Click aici
 • Ierarhie sedinta 26 iulie 2017 - Invatatori - Click aici
 • Ierarhie sedinta 26 iulie 2017 - Educatoare - Click aici
 • Ierarhie sedinta 26 iulie 2017 - Invatatori in limnba germana - Click aici

Sedinta publica va avea loc la LICEUL TEORETIC TRAIAN (Str.Luigi Galvani nr. 20) - Click aici pentru locatia Google Maps

Graficul sedintei publice - Ora 13.00 - 13.30 Educatie fizica si sport; 13.30 - 14.30 Invatatori ; 14.30 -16.00 Educatoare

 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 26 iulie 2017 - varianta excel 2017 - Click aici
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 26 iulie 2017 - varianta pdf 2017 - Click aici

La aceasta sedinta pot participa candidatii care la concursul din 12 iulie 2017 au obtinut minim nota 7.00 la proba scrisa si minim nota 7.00 la proba practica / inspectia la clasa!!!

Candidatii care au sustinut inspectia la clasa in Bucuresti si au dat proba scrisa in provincie, de aseenea au dreptul de a participa la sedinta de titularizare din 26 iulie in conditiile de nota de mai sus!!!

 

 

 • Baremele pentru concursul de titularizare din 12 iulie le gasiti la adresa -  http://subiecte.edu.ro/2017/titularizare/Subiecte_si_bareme/
 • Contestațiile la proba scrisa din 12 iulie 2017 se depun la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, str. Icoanei nr. 19, sector 2, București, în zilele de 18.07.2017, până la ora 21.00 și de 19.07.2017, până la ora 15.00.
 • In cadrul acestui subiect vom afisa rezultatele in data de 18.07.2017 - De asemenea puteti urmari si site-ul oficial http://titularizare.edu.ro !
 • Concursul de titularizare va avea loc in data de 12 iulie 2017 la Scoala Gimnaziala nr. 195 (pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare, Educatie fizica si sport) - Strada Lunca Bradului nr. 2 - Sector 3 Bucuresti - Click aici pentru locatia pe Google Maps
 • Accesul candidatilor in sali se va face intre orele 08.00-09.00, proba scrisa incepe la ora 10.00!
 • Validarea pentru absolventii 2017 se face in zilele de  06, 07, 10 iulie conform calendarului! Pentru cazurile in care nu se elibereaza adeverintele pana pe 10 iulie, primim si in data de 11 iulie si in ziua examenului. Pentru cei care vin cu adeverintele in ziua examenului vor ajunge intre 07.00 si 08.00 si vor aduce la comisie adeverinta pentru validarea fisei. Va rugam totusi nu lasati pe ultima zi, incercati pe cat posibil sa ajungeti inclusiv pe data de 11.07.
 • Rezultatele la inspectiile la clasa / probe practice - Click aici
 • Programele valabile pentru concursul din 12 iulie le gasiti la adresa http://titularizare.edu.ro/2017/
 • Repartitia candidatilor pe sali - centrul de concurs Scoala Gimnaziala nr. 195   - Click aici - Salile 1-19 sunt in Corpul A, salile 20-33 in corpul B
 • In atentia candidatilor - concurs 12 iulie 2017   - Click aici - 
 • Contestațiile la proba scrisa din 12 iulie 2017 se depun la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, str. Icoanei nr. 19, sector 2, București, în zilele de 18.07.2017, până la ora 21.00 și de 19.07.2017, până la ora 15.00.
 • Lista candidatilor care au solicitat echivalarea inspectiilor la clasa cu cele sustinute in cadrul examenului de definitivat - sesiunea 2017 - municipiul Bucuresti - Click aici
 • Mapa profesorului evaluator - inspectie la clasa - Click aici
 • Planificare inspectii la clasa - - Click aici
 • Planificare probe practice - cluburi sportive, palate si cluburi ale copiilor, limbaj braille - Click aici. Pentru proba practica este necesara o adeverinta medicala din care sa rezulte "apt pentru sustinerea probei practice", conform anexei nr.10 din Metodologia 5739/2011
 • Cei care se regasesc in tabelul cu echivalari inspectii, nu trebuie sa mai faca nimic, notele vor fi introduse automat in aplicatie!!!
 • Absolventii de liceu pedagogic sesiunea 2017 sunt programati in data de 08.06.2017, ei se regasesc la inceputul fiecarei discipline - educatoare si invatatori
 • Erata 31.05.2017 - Planificare inspectii la clasa - - Click aici (aceasta lista contine aprobarile de reprogramare pentru cazuri obiective, erori semnalate de membrii comisiei, suprapuneri etc) 
 • Reprogramari inspectii la clasa 07.06.2017 - - Click aici (aceasta lista contine aprobarile de reprogramare pentru cazuri obiective, erori semnalate de membrii comisiei, suprapuneri etc) 
 • In perioada 23-29 mai 2017 se valideaza prin semnatura fisa de inscriere la concursul national de titularizare
 • Nu se valideaza fisele celor inscrisi pentru suplinire in baza notelor CNU 2011-2014, precum si a celor cu dosare depuse pentru art.85
 • Absolventii 2017 vin la validare in perioada 06-10 iulie 2017!!! cu exceptia celor ce au licenta pe 10-11.07 si pot veni cu adeverinta in ziua examenului!!!
 • Programul de validare este urmatorul: 23-24-25.05 - orele 09.00-14.00, 26.05 - orele 09.00-13.00, 29.05.2017 - orele 09.00-14.00
 • In data de 29.05.2017 vor fi afisate programarile pentru inspectiile la clasa, precum si lista celor care au dorit echivalarea inspectiilor cu cele sustinute pentru examenul de definitivat - sesiunea 2017 Bucuresti

 

 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 28 iulie 2017 - varianta excel 2017 - Click aici
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 28 iulie 2017 - varianta pdf 2017 - Click aici

 

 • Cerere tip pentru inscriere la concursul national sesiunea 2017 - Click aici
 • Fisa inscriere la concursul national sesiunea 2017 - Click aici
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 28 iulie 2017 - varianta excel 2017 - Click aici
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata pentru sedinta publica din data de 28 iulie 2017 - varianta pdf 2017 - Click aici
 • Declaratie pe propria raspundere - obligatorie pentru toate tipurile de dosar, mai putin continuitate art.85 si 60 - Click aici
 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national 2015/2016 (conform art. 89 (2) din Metodologia 5739/2016 - cei care la aceste concursuri au obtinut minim 5 la proba scrisa si minim 5 la isp/proba practica)  - Click aici
 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national 2014 (conform art. 89 (2) din Metodologia 5739/2016 - cei care la aceste concursuri au obtinut minim 5 la proba scrisa si minim 5 la isp/proba practica)  - Click aici
 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national - sesiunea 2013, 2012 sau 2011 (conform art.89 (2) din Metolodogia 5739/2016) - cei care la aceste concursuri au media cel putin 7 si nu au obtinut note sub 5 ulterior  - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare concurs specific - Click aici
 • Fisa de evaluare pentru detasare concurs specific - Click aici

Informatii suplimentare legate de programele de titularizare, modele de subiecte din anii trecuti le gasiti pe site-ul http://titularizare.edu.ro si http://subiecte.edu.ro

Perioada de depunere este 16 - 22 mai 2017, programul de luni pana joi - 09.00-14.00, vinerea 09.00-13.00

La Is3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare, Educatie fizica + educatie fizica specialitati

NU se mai actualizeaza dosarele de anul trecut. Fiecare candidat va veni cu dosar nou de carton cu sina, deoarece s-au scos legalizarile!!! Atentie ca s-a introdus obligatoriu CAZIERUL JUDICIAR! - doar pentru concurs !!!

Pentru cei care isi depun dosar si pentru titularizare si pentru continuitate cf.art.85 vor depune 2 dosare!!!

Pentru cei care nu au mai activat intr-o unitate de invatamant, si nu se poate pune conform cu originalul de catre unitatea unde a activat, vor veni cu originalele pentru autentificare la primirea dosarului!!!

 • Cerere continuitate suplinire la nivelul inspecoratului conform art. 60 din Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5739/2016 - Click aici
  1. In aceasta categorie intra suplinitorii care la concursul national din 2015 sau 2016 au obtinut minim media 7.00 si au gradul didactic minim definitivat. La continuitate este valabila si media minim 7 (daca la scris s-a obtinut 6.25 si la inspectii nota 10, media iese 7.18 si este valabila)
  2. Dosarele la inspectoratele de sector , in functie de disciplina, se depun in perioada 10-11 mai 2017
 • Cerere continuitate suplinire la nivelul inspectoratului conform art. 85 din Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5739/2016 - Click aici
  1. In aceasta categorie intra suplinitorii care la concursul national din 2015 sau 2016 au obtinut medii intre 5.00 si  7.00 si au grad didactic, sau cei care au medii peste 7.00 dar nu au grad didactic.
  2. Dosarele la inspectoratele de sector. in functie de disciplina, se depun in perioada 16-22 mai 2017.
 • Cerere tip pentru titularizare conform art. 253 din Legea 1/2011 - Click aici (atentie!!! s-a introdus ca act la dosar cazierul judiciar)
 • Prevederi legale pentru titularizare conform art. 253 din Legea 1/2011 - Click aici
 • Dosarele se depun la inspectoratele scolare conform disciplinelor arondate in perioada 03-05 mai 2017
 • La Is3 se depun dosarele pentru disciplinele educatoare, invatatori, educatie fizica si sport
 • Pentru cei care nu s-au prezentat la examen, sesiunea 2017, dar media inspectiilor la clasa si portofoliu este minim 8.00 isi pot depune dosarul pentru titularizare conform art.253 !!! 
 • Adeverintele pentru cei care au promovat definitivatul sesiunea 2017, sau pentru cei aflati in situatia de mai sus, se ridica de la ISMB, str,Icoanei nr. 19 - doar pentru cei care au nevoie de ele in vederea depunerii dosarului pentru 253.
 • Orar depunere dosare la Is 3 - 09.30 - 14.00
 • Sedinta publica de repartitie va fi in data de 09.05.2017, programul si locatia vor fi afisate cu 2 zile inainte pe site-ul nostru.