Sedinta publica din data de 26 august se va desfasura la Colegiul National Matei Basarab (Strada Matei Basarab nr. 32 sector 3 Bucuresti), dupa urmatorul grafic:

 1. Invatatori - 09.00-11.30
 2. Educatoare - 11.30-14.00
 3. Educatie fizica si sport - 14.00-17.00

Ierarhie candidati note cnu 2020:

Ierarhie candidati note cnu 2017-2019:

Tot maine avem educatoare / invatatori in limba maghiara si germana incepand cu ora 09.00

 • Perko Simona Adina - educatoare in limba germana 
 • Kelemen Judit Katalin - educatoare in limba maghiara
 • Cront Iulia - invatator in limba germana

Lista posturilor pentru sedinta din 26 august 2020 - Click aici

La aceasta sedinta vor participa in ordinea de mai jos, conform art. 90 din Metodologia miscarii de personal:

 • candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul naţional din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin minimum media 7 (şapte) la concursul naţional sesiunea 2020 şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific
 • candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021
 • candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii
 • candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
 • candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 • candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în ordinea descrcandidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
 • candidați care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 
 • candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare
 •