• Pentru cadrele didactice CALIFICATE fara concurs national unic in anii 2014-2020 NU SE VA ORGANIZA CONCURS LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate ramase dupa etapele prevazute de calendarul mobilitatii (respectiv dupa data de 02.09.2020). 
  • eventualele solicitari vor fi depuse la unitatile scolare care au ore/catedre ramase neocupate SI NUMAI DUPA CE LA NIVELUL ISMB SECTOR 3 au fost epuizate toate solicitarile celor cu concurs CNU 2014-2020
  • Pentru cadrele didactice NECALIFICATE care solicita ore/catedre ramase vacante/rezervate se aplica procedura de mai sus (tot la nivel de unitate)