Validarea fiselor pentru absolventii promotiei 2023 se va face incepand cu 05.07.2023 si pana pe 7 iulie 2023. Va rugam pe cat posibil sa veniti la validare imediat ce ati primit adeverinta de absolvire bacalaureat / licenta.

In cazuri exceptionale (daca licenta este pe 7-8 iulie) se poate veni cu adeverinta in data de 10-11 iulie la Is3 sau in ziua examenului, insa va rugam sa nu fie multe cazuri deoarece vom ingreuna fluxul de intrare al candidatilor in sali.

Candidatii absolventi 2023 inscrisi la concurs si in alte judete, si care vor sustine proba scrisa in alt judet...vor duce adeverintele la acel judet, urmand ca in ziua examenului ei sa fie trecuti absenti in municipiul Bucuresti si prezenti in judetul respectiv.

Programul este de la ora 09.00 la 16.00 de luni pana joi si vineri pana la ora 13.00

Adeverintele se pot trimite si scanate pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , doar ca in ziua examenului sa le aveti in original acolo unde sustineti!

Examenul de titularizare din data de 12 iulie 2023 pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport / educatie fizica si sport antrenori, Invatatori si Educatoare in limba minoritatilor si Educatori puericultori va avea loc la Colegiul Tehnic Mihai Bravu si Scoala Gimnaziala nr. 80 - Sector 3 Bucuresti.

Repartizarea candidatilor pe centre va fi postata ulterior in cadrul acestui subiect!

 • Ordin nr. 4475/16.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.218/2022 - Click aici
 • Ordin nr. 4475/16.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.218/2022 - Click aici

Avand in vedere ordonanta de urgenta publicata in Monitorul Oficial nr. 510 din 11.06.2023 - Click aici - pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2023 - se va tine cont doar de proba scrisa!

Proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ în anul școlar 2022 - 2023

Aplicatia titularizare 2023 este functionala. cei care au lasat ieri dosarele in perioada cand nu mergea aplicatia, pot veni azi la validare.

Graficul sedintei publice si locatia pentru Pretransfer 2023 

Locatia este Liceul Teoretic Traian - strada Galvani Luigi nr. 20 - Sector 2 Bucuresti

Vineri - 21.04.2023 - Educatoare - Educator puericultor - 11.00

Vineri - 21.04.2023 - Invatatori - 13.30

Luni - 24.04.2023 - Educatie fizica si sport / Educatie fizica si sport pregatire sportiva de specialitate - 09.15

 

Lista posturilor vacante/rezervate - discipline arondate sectorului 3 - Click aici (varianta Excel)

Lista posturilor vacante/rezervate - discipline arondate sectorului 3 - Click aici (varianta Pdf)

Lista posturilor vacante/rezervate - toate disciplinele Bucuresti - Click aici

Anunt - ISMB - Click aici

Locatie primire dosare si orar zilnic:

- locatia - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - corpul B - Soseaua Mihai Bravu nr. 428 - sector 3 Bucuresti

- grafic

 • 8 - 11 mai - orele 08.30-16.00
 • 12 mai - orele 08.30 - 13.00
 • 15-17 mai - orele 08.30-16.00

Modele cereri anexe concurs titularizare 2023

 • ​Declaratie privind veridicitatea continutului dosarului de inscriere - Click aici
 • Solicitare echivalare medie inspectie la clasa de la examenul de Definitivat- Bucuresti -sesiunea 2023 - Click aici
 • Declaratie pe propria raspundere (punctul 18 din cerere) - Click aici
 • Declaratie pe propria raspundere (punctul 13 din cerere) - Click aici
 • Prevederi legale privind inscrierea la concursul national pentru ocuparea posturilor - Click aici
 • Ordinea din dosar in ceea ce priveste documentele anexate la cererea de inscriere - Click aici
 • Metodologia miscarii de personal 2023 - 2024 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal 2023 - 2024 - Click aici
 • Anexa 2 - fisa de evaluare cadru didactic (pentru cei care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - Click aici

Modele cereri concurs titularizare 2023

 • Fisa inscriere concurs (tipizat ME) -Click aici
 • Cerere inscriere concurs national iulie 2023 - Click aici
 • Documente necesare pentru absolventii 2023 (avand in vedere ca pe cerere sunt multe documente cerute, in cazul absolventilor 2023 de liceu pedagogic, PIPP, EFS care nu au mai predat ca personal calificat in sistem, v-am anexat documentele obligatorii pe care trebuie sa le prezentati la inscriere) - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei/mediei minim 7 - cnu 2017-2022 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei minim 5 - cnu 2020-2022 - Click aici
 • Cerere detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - Click aici

!!! Atentie !!! Adeverinta medicala trebuie obligatoriu eliberata de catre un cabinet de medicina muncii si sa specifice clar APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. La dosar se va depune adeverinta in original. Pentru cei care sunt deja angajati in sistem si au efectuat in septembrie - octombrie anul trecut medicina muncii la nivel de unitate este valabila adeverinta, cu conditia sa fie in original si sa fie specificat  APT / APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT! (Apare la cei care sunt deja angajati APT/APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT deoarece pe unele adeverinte emise de cabinetul de medicina muncii angajat de unitate nu este specificat decat APT...este valabila si acea adeverinta)...Pentru cei care nu au eliberata aceasta adeverinta de catre unitatea de invatamant ESTE OBLIGATORIU sa fie specificat APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT

Calendar concurs titularizare 2023

 • 5 mai 2023 - Afisarea listei posturilor
 • 8 - 17 mai 2023 - depunerea dosarelor de inscriere ale candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2023
 • 9 - 19 mai 2023 - validarea prin semnatura de catre candidatii sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea absolventilor din promotiile anterioare la validare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs
 • Absolventii promotiei 2023 vor aduce adeverinta de la examenul de bacalaureat / licenta / imediat ce va fi eliberata. (in cazul disciplinei Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport la sediul Is3 unde s-a depus si dosarul)
 • 24 mai - 30 iunie 2023 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa
 • 12 iulie 2023 - desfasurarea probei scrise

Programe concurs titularizare 2023

​Pentru lista completa de discpline accesati site-ul http://titularizare.edu.ro

Începând cu sesiunea 2021, a concursului național absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Performanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:

 • pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;

Anunt referitor la ocuparea unui post de Educator - puericultor pe perioada nedeterminata - Click aici 

Anunt contestatii la acordurile emise pentru pretrasfer - Click aici

Lista punctajelor de la pretransfer si anunt contestatii punctaj - Click aici

Adeverintele cu punctajele de la pretransfer pot fi ridicate de la IS3 incepand de azi, 29.03.2023 ora 12.00

Planificare inspectii la clasa si probe practice - Click aici

Lista posturilor pentru disciplinele arondate sectorului 3 - Click aici (format Excel)

Lista posturilor pentru disciplinele arondate sectorului 3 - Click aici (format PDF)

Conditii specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizarii pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 30 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin OME nr. 6218/2022 - Click aici

Grafic primire dosare IS3 (invatatori, educatoare, educatie fizica, educator-puericultor)

 • Vineri 24.03.2023 -09.00-14.00
 • Luni 27.03.2023 -  09.00-16.00
 • Marti 28.03.2023 - 09.00-15.30

Tipizate pretransfer 2023

 • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - 2023-2024 - Click aici
 • Cerere pretransfer / restrangere de activitate- 2023-2024 - Click aici
 • Anexa cerere pretransfer Click aici - dosarele trebuie sa aiba paginile numerotate)
 • Cerere pretransfer prin schimb de post prin consimtamant- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024 - Click aici

Calendar pretransfer 2023

 • 23 martie 2023         - afisarea la sediile unitatilor de invatamant a listei posturilor, conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) - va fi afisata si pe acest site la data de 23.03
 • 24-28 martie 2023    - depunerea dosarelor de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la inspectoratele de sector unde este arondata disciplina (la sectorul 3 sunt arondate disciplinele Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport/ Educatie fizica si sport, pregatire sportiva de specialitate), in urma careia se va calcula punctajul cadrului didactic.
 • 29 martie 2023         - afisarea listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit.
 • 29-30 martie 2023    - inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la punctajele acordate (contestatia se va face la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti din strada Icoanei nr.19 sector 2)
 • 29 martie - 5 aprilie 2023 - desfasurarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale de profil (Daca un cadru didactic se pretransfera pe o alta disciplina de pe care este titular va sustine inspectie la clasa / proba practica ) ex. Daca este titular pe Educatoare si doreste sa se pretransfere pe Invatator va sustine inspectie la clasa....Daca este titular pe Educatie fizica si sport si doreste sa se pretransfere pe Educatie fizica si sport, pregatire sportiva de specialitate - FOTBAL....va sustine proba practica)
 • 29 - 31martie 2023 - depunerea dosarelor de catre cadrele didactice solicitante la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant unde doresc sa se pretransfere
 • 6 aprilie 2023 - analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea hotararii, cadrelor didactice solicitante
 • 21 aprilie / 24 aprilie 2023 - sedinta publica de repartizare.

​Pentru cadrele didactice titulare in municipiul Bucuresti si doresc pretransfer in alt judet este nevoie de luarea in evidenta la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. In acest sens veti completa aceasta cerere - click aici, pe care o veti trimite cu documentele anexate la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau fizic la registratura Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.