Modele cereri concurs titularizare 2023

 • Cerere inscriere concurs national iulie 2023 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei/mediei minim 7 - cnu 2017-2022 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei minim 5 - cnu 2020-2022 - Click aici

Calendar concurs titularizare 2023

 • 5 mai 2023 - Afisarea listei posturilor
 • 8 - 17 mai 2023 - depunerea dosarelor de inscriere ale candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2023
 • 9 - 19 mai 2023 - validarea prin semnatura de catre candidatii sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea absolventilor din promotiile anterioare la validare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs
 • Absolventii promotiei 2023 vor aduce adeverinta de la examenul de bacalaureat / licenta / imediat ce va fi eliberata. (in cazul disciplinei Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport la sediul Is3 unde s-a depus si dosarul)
 • 24 mai - 30 iunie 2023 - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa
 • 12 iulie 2023 - desfasurarea probei scrise

Programe concurs titularizare 2023

​Pentru lista completa de discpline accesati site-ul http://titularizare.edu.ro

Începând cu sesiunea 2021, a concursului național absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Performanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagogică, susţin proba scrisă după cum urmează:

 • pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE) în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;

Tipizate pretransfer 2023

 • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - 2023-2024 - Click aici
 • Cerere pretransfer / restrangere de activitate- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere pretransfer prin schimb de post prin consimtamant- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024 - Click aici

Calendar pretransfer 2023

 • 23 martie 2023         - afisarea la sediile unitatilor de invatamant a listei posturilor, conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) - va fi afisata si pe acest site la data de 23.03
 • 24-28 martie 2023    - depunerea dosarelor de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la inspectoratele de sector unde este arondata disciplina (la sectorul 3 sunt arondate disciplinele Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport/ Educatie fizica si sport, pregatire sportiva de specialitate), in urma careia se va calcula punctajul cadrului didactic.
 • 29 martie 2023         - afisarea listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit.
 • 29-30 martie 2023    - inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la punctajele acordate (contestatia se va face la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti din strada Icoanei nr.19 sector 2)
 • 29 martie - 5 aprilie 2023 - desfasurarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale de profil (Daca un cadru didactic se pretransfera pe o alta disciplina de pe care este titular va sustine inspectie la clasa / proba practica ) ex. Daca este titular pe Educatoare si doreste sa se pretransfere pe Invatator va sustine inspectie la clasa....Daca este titular pe Educatie fizica si sport si doreste sa se pretransfere pe Educatie fizica si sport, pregatire sportiva de specialitate - FOTBAL....va sustine proba practica)
 • 29 - 31martie 2023 - depunerea dosarelor de catre cadrele didactice solicitante la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant unde doresc sa se pretransfere
 • 6 aprilie 2023 - analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea hotararii, cadrelor didactice solicitante
 • 21 aprilie / 24 aprilie 2023 - sedinta publica de repartizare.

​Pentru cadrele didactice titulare in municipiul Bucuresti si doresc pretransfer in alt judet este nevoie de luarea in evidenta la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. In acest sens veti completa aceasta cerere - click aici, pe care o veti trimite cu documentele anexate la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau fizic la registratura Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

 

Sedinta publica din data de 16.03.2023 va avea loc la sediul Is3 incepand cu ora 10.00

Posturi pentru sedinta din 16.03.2023:

 •  Scoala Gimnaziala nr. 5 - Invatator (step by step) - concediu medical titular 2 luni
 •  Scoala Gimnaziala nr. 5 - Educatie fizica si sport - 20 ore  - concediu medical titular 2 luni - propunere Stan Valeriu -plata cu ora titular
 • Metodologia miscarii de personal - 2023-2024 - Click aici
 • Calendarul miscarii de personal - 2023-2024 - Click aici
 • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - 2023-2024 - Click aici
 • Cerere completare de norma in alta unitate- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere angajare pe viabilitatea postului- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere pretransfer / restrangere de activitate- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere pretransfer prin schimb de post prin consimtamant- 2023-2024 - Click aici
 • Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024 - Click aici
 • Cerere detasare in interesul invatamantului 2023-2024 - Click aici
 • Cerere inscriere concurs national iulie 2023 - Click aici
 • Cerere detasare prin concurs specific 2023-2024 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei/mediei minim 7 - cnu 2017-2022 - Click aici
 • Cerere repartitie in baza notei minim 5 - cnu 2020-2022 - Click aici