• Ordinul MEN 5294/2013 cu privire la Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Definitivat in anul scolar 2013-2014 - Click aici
  • Anexe OMEN 5294/2013 - Click aici