Conform OMECTS nr. 6193/13.11.2012 cadrele didactice inscrise la definitivat - sesiunea 2013 se vor prezenta la inspectoratele de sector la care au depus dosarele pentru validarea fisei de inscriere in perioada 14 - 16.01.2013.

PENTRU DISCIPLINELE EDUCATOARE, INVATATOARE, EDUCATIE FIZICA intervalul orar pentru validarea fisei la ISMB Sector 3 este 08.30 - 16.00.