Click aici pentru macheta centralizatoare

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de Liceu" - 15 septembrie - 01 octombrie 2012
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse, de către Comisii - 01 octombrie - 23 octormbrie 2012
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat (la nivelul IS3) - 24 - 27 octombrie 2012
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie 2012
  • Depunerea constestaţiilor - 28 octombrie - 02 noiembrie 2012
  • Rezolvarea contestaţiilor - 02 noiembrie - 06 noiembrie 2012