Kit Edusal 2.10.5 - Click aici

Noutati 2.10.5:

Următoare versiune cu modificările necesare lichidării lunii martie o vom livra la începutul săptămânii viitoare.

Pe scurt modificările aduse la versiunea 2.10.5 faţă de versiunea 2.10.4 constau în:

1.      Implementarea modificărilor conform O.U.G. nr. 8/2018, respectiv:
    i.  Actualizarea algoritmului de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale (pensie) pentru persoanele aflate în concediu medical
   ii.  Actualizarea stagiului minim de cotizare de la 6 luni la 1 lună pentru tipurile de concedii medicale conform art. 7^1: „Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."
  iii.  Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 13 martie 2018
  iv.   Actualizarea Anexei 4

2.      A fost implementată noua zi liberă: 6 aprilie 2018 „Vinerea Mare” şi actualizat nomenclatorul de zile lucrătoare aferent lunii aprilie 2018

3.      Implementarea alineatului 10.03.07 şi alineatului 10.03.08 la nivelul Trezoreriei

4.      Au fost rezolvate problemele:

-       Afişarea diferenţelor de contribuţii pe stat de plată, stat plată pe niveluri de învățământ
-       Afişarea sporului de predare simultană pe raportul Stat de personal pentru persoanele care sunt încadrate cu coeficient de salarizare conform Legii 153/2017
-       Problemele semnalate pe calcul de contribuţii la cei care sunt încadraţi pe Normă cumul
-       Afișarea tuturor nivelurilor de învățământ în Recapitulație taxe
-       Actualizare date pe ultimele 24 luni în Adeverința de sănătate