In perioada 22-29 mai se primesc la nivelul inspectoratului scolar sector 3 (pentru disciplinele educatoare, invatatoare si educatie fizica si sport) urmatoarele tipuri de dosare:

 1. Cerere incriere la concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 2. Model cerere tip SIVECO inscriere la concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 3. Model declaratie proprie raspundere - concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 4. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2018-2017 - Click aici pentru cerere
 5. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2016 - Click aici pentru cerere
 6. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2013-2015 (media trebuie sa fie minim 7) - Click aici pentru cerere
 7. Model declaratie proprie raspundere - participare in baza notelor cnu 2018-2013 - Click aici pentru cerere
 8. Continuitati pe art. 85 - Click aici pentru cerere
 9. Detasari prin concurs specific - Click aici pentru cerere

 

Grafic primire dosare - 09.00-14.00 de luni pana joi si vinerea de la 09.00 la 12.00

 • Inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantre/rezervate - 22-29 mai 2019
 • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - 30-31 mai 2019 
 • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - pentru absolventii 2019 - 10-12 iulie 2019
 • Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa - 03 iunie 2019
 • Desfasurarea probei scrise - 17 iulie 2019
 • Comunicarea rezultatelor - 23 iulie
 • Inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare - 23-24 iulie
 • Comunicarea rezultatelor finale - 30 iulie 2019
 • Repartizarea candidatilor conform art.62 alin 8 - Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. ​ - 31 iulie 2019

​ATENTIE!!! Conform art.90 alineatul 5 din OMEN 3886/2019 - "Candidatul fara statut de titular in invatamantul preuniversitar, care participa la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019 si nu obtine cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa, nu poate fi incadrat, in anul scolar 2019-2020 pe un post didactic/o catedra in concordanta cu disciplina la care nu a obtinut nota 5 la proba scrisa"

Inspectiile de la definitivat se echivaleaza cu inspectiile pentru examenul de titularizare doar pentru candidatii inscrisi la examenul de definitivat in municipiul Bucuresti - sesiunea 2019

​Site-ul oficial al MEN pentru Titularizare 2019 unde gasiti programele dupa care se sustine proba scrisa si alte informatii necesare- Click aici - 

 

 • Ordinul MEN nr. 38862019 cu privire la modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin OMEN 5460/2018 - Click aici
 • ​Ordinul MEN 3862/04.04.2019 privind suspendarea aplicarii unor prevederi si decalarea unor termene si perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020 Click aici
 • Fisa de evaluare 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Anexa cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre directorul unitatii dorite) 2019-2020 - Click aici
 • Model adeverinta post (pentru unitatea unde cadrul didactic este titular si de la care se va pretransfera) - Click aici

Program depunere dosare la Is3 - 06-09.05.2019  intre orele 09.00-15.00

In data de 08.05.2019 dosarele se primesc intre orele 10.00-13.00

Calendar: 

 • 06.05.2019 - Afisarea listei posturilor si a conditiilor specifice pentru etapa de pretransfer.
 • 06-09.05.2019 - Depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor). La sectorul 3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare si Educatie fizica / Educatie fizica - specialitati
 • 10.05.2019 - Afisarea listei cu punctaje si a listei cu cei care vor sustine proba practica sau inspectie speciala la clasa (de ex, daca se pretransfera de pe educatoare pe invatator sau invers se va sustine inspectie la clasa in disciplina in care se solicita pretransferul sau de pe educatie fizica si sport pe educatie fizica - fotbal, se va sustine proba practica pe fotbal)
 • 07-14.05.2019 - Desfasurarea inspectiilor la clasa/ probelor practice
 • 10.05.2019 si 13.05.2019 - Depunerea eventualelor contestatii legate de punctajul obtinut.
 • 07-14.05.2019 - Depunerea dosarelor la unitatile de invatamant solicitate.
 • 15.05.2019 - Unitatile de invatamant, prin CA hotărăsc acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer si comunica aceste hotarari cadrelor didactice care si-au depus dosare.
 • 15-16.05.2019 - Cadrele didactice pot face contestatii referitoare la acordurile/refuzurile primite.
 • 20.05.2019 - Sedinta publica de repartizare
 • Graficul si locatia sedintei de completare de norma in alta unitate - Click aici

Documente necesare Mentinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul şcolar 2019-2020 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - Prevederi legale
 2. Anexa 2 - Model cerere mentinere ca titular (nu intra aici si c.d.femei cu 65ani, au cerere separata la nota de servici privind cadrele pensionabile)
 3. Anexa 3 - Modele de comunicare acord/refuz la nivelul unitatii si ISMB
 4. Anexa 4 - Macheta centralizatoare (se solicita doar pe mail, avand prea multe coloane pentru a fi listata)
 5. Anexa 5 - Opis documente dosar care va fi adus la Is3

​Termen:

 • Pana la 04.02.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 4) + actele necesare conform anexei 5 - opis - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 4 semnata si stampilata cu aceasta precizare.
 • Documente necesare pentru Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 01 septembrie 2019 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - Conditii pensionare
 2. Anexa 2 - Centralizator cereri pensionare (contine 3 sheeturi)
 3. Anexa 2bis - Instructiuni completare centralizator
 4. Anexa 3a - Model cerere pensionare la limita de varsta
 5. Anexa 3b - Model cerere mentinere in activitate - pentru femeile care solicita pana la 65 ani !!!
 6. Anexa 3c - Model cerere reincadrare pensionar ca titular
 7. Anexa 4 - Prevederi legale

​Termen:

 • 18.01.2019 - Titularii pensionabili care NU solicita mentinerea in activitate pentru anul scolar 2019-2020 si cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 ani, in baza Deciziei CCR nr. 387/2018 - depun la nivelul unitatilor cereri, dupa caz, anexa 3a pentru care urmeaza sa se pensioneze - anexa 3b doar pentru cadrele didactice femei care solicita mentinere.
 • 21.01.2019 - Intocmesc anexa 2 pe care o trimit la IS3, insotite de documentele doveditoare (aflate in cereri)

​​​

 • Documente necesare pentru Emiterea de noi documente cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 19 (3) si (4) precum si a celor ale caror denumirinu se mai regasesc in Centralizatorul 2019, conform prevederilor art.19 (6) din Metodologia cadru 5460/2018 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - instructiuni
 2. Anexa 2 - Centralizator modificari decizii
 3. Anexa 3 - Prevederi legale
 4. Anexa 4 - Model cerere schimbare nivel
 5. Anexa 5 - Model cerere revizuire disciplina
 6. Anexa 6 - Model declaratie schimbare decizie

​Termen:

 • 18.01.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 2) + actele necesare conform anexei 1 (in functie de caz) - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 2 semnata si stampilata cu aceasta precizare.
 • Fisa de evaluare 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Anexa cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre directorul unitatii dorite) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere titularizare conform art.253 2019-2020 - Click aici