Model cerere plata cu ora - an scolar 2019-2020 - Click aici

Dosarele se depun in perioada 21-27.08.2019 la sediul Is3. Se vine cu dosar nou OBLIGATORIU. Acordul final trebuie adus pe data de 28.08.2019 conform Metodologiei in vigoare.

Dosarele de detasare in interesul invatamantului se depun in perioada 12-19 august la unitatile solicitante. La aceasta etapa nu se mai tine cont de repartitia disciplinelor pe inspectorate. (Ex. Daca cineva doreste sa se detaseze pe invatator intr-o unitate din sectorul 1 isi va depune dosarul la acea unitate, urmand ca unitatea dupa ce va sustine CA sa trimita la sectorul de care apartine unitatea o copie a dosarului impreuna cu cererea catre domnul inspector scolar general)

Deci nu se tine cont de disciplina ci de sectorul de pe raza caruia se afla unitatea de invatamant

Graficul sedintelor publice din perioada 22-26 august 2019

 • 22 august 2019 –
  1. repartitia administrativa a celor care beneficiaza de continuitate pe art.61 si au obtinut definitivatul in anul 2019 – prezenta candidatilor nu este obligatorie, ocuparile se fac administrativ
  2. repartitia candidatilor cu media cel putin 7 la concursul national din data de 17 iulie 2019 (aici intra si cei care au luat spre ex.nota 6 la scris, dar facand media cu inspectia la clasa le iese minim 7.00)
 • 23 august 2019
  • Detasarea la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor
 • 26 august
  • Candidati cu media de repartizare minim 7 la concursul national din sesiunea 2019, nerepartizati pana la aceasta data
  • Detasare la cerere prin concurs specific
  • Continuitati in baza art.85
  • Candidati cu note la CNU 2018/2017 care au obtinut minim media 7
  • Candidati cu minim nota 5 la proba scrisa din 2019, examen sustinut in Bucuresti
  • Candidati cu minim nota 5 la proba scrisa din 2019, examen sustinut in alte judete
  • Candidati cu note la CNU 2018/2017 care au obtinut minim nota 5 la proba scrisa
  • Candidati care au sustinut CNU 2019/2018/2017 si doresc sa mearga pe a doua specializare (au dat concurs pe invataori si doresc pe educatoare)
  • Candidati cu note peste 5 la CNU 2016
  • Candidati cu media minim 7 la CNU 2013-2015

Sedinta din data de 01 august 2019 se va desfasura in intervalul 08.00-08,30 la Colegiul National Matei Basarab, sector 3 Bucuresti.

La aceasta sedinta participa cadrele didactice cu statut anterior de titular care au cel putin definitivat si au participat la concursul national din 17 iulie 2019 si au obtinut minim nota 7 la proba scrisa.

Rezultate finale dupa contestatii concurs titularizare 17 iulie 2019 - Click aici

La sedinta publica din data de 31 iulie 2019 pot participa cei care la concursul de titularizare din 17 iulie 2019 au luat minim nota 7 la proba scrisa si minim 7 nota la inspectia la clasa sustinuta in municipiul Bucuresti. In aceasta categorie intra si cei care au dat proba scrisa in alt judet dar au sustinut si in municipiul Bucuresti inspectia.

Locatia de desfasurare a sedintei publice - Colegiul National Matei Basarab, strada Matei Basarab nr. 32 - sector 3 Bucuresti (zona Piata Unirii - Politie Udristei)

Graficul de desfasurare:

 • Educatie fizica si sport - 09.00-09.45
 • Invatatori - 09.45-11.00
 • Educatoare - 11.00-14.30

Ierarhia candidatilor:

Ierarhia s-a facut tinand cont de art.63 alin 1 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar 2019-2020 - (domiciliul, gradul didactic, media de departajare)

Notele de la concursul de titularizare 2019 - Click aici 

Contestaţiile se depun la sediul ISMB din str. Icoanei nr. 19, sector 2, București, in zilele de 23.07.2019 până la ora 21:00 și de 24.07.2019 pana la ora 15.00. În contestaţie candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul, nr. şi denumirea centrului de concurs, numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului şi nota contestată. Contestaţiile la proba scrisă se depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi.

Proba scrisă la Examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2019, va avea loc  în data de 24 iulie 2019, la Colegiul Național ”I. L. Caragiale”, strada Calea Dorobanți, nr. 163, sector 1, București, intrarea prin curte.

Accesul candidaților în centrul de examen se va face în intervalul orar 800 – 845,  pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia,  pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

Candidații nu vor introduce în sala de examen sacoșe, poșete, telefoane mobile sau alte obiecte personale.

Subiectele si baremele de la concursul de titularizare din data de 17.07.2019 le gasiti la aceasta adresa - Click aici

Pentru cei care nu au validat pana azi 16.07.2019, vor putea valida in data de 17.07.2019. Validarea se va face la centrul de concurs nr. 3 (Scoala Gimnaziala nr. 195), unde se sustine proba scrisa.

Validarea se face intre 07.30 si 08.00 inainte de a intra candidatii in sala!